TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Hiển thị tất cả 2 kết quả

A Level và AS Level là hai loại chứng chỉ được cấp bởi University of Cambridge. A Level là một chứng chỉ đầy đủ và được coi là một trong những chứng chỉ tiên tiến nhất tại Anh, cung cấp cho học sinh kiến thức sâu rộng và chuyên sâu trong một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể. AS Level là một chứng chỉ mới hơn và cho phép học sinh tập trung vào một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể và cung cấp kiến thức cơ bản về đó.

Cả hai loại chứng chỉ này đều được các trường đại học trên thế giới cấp nhận và coi trọng, và có thể giúp học sinh cạnh tranh để nhận một vị trí tốt hơn trong việc tìm kiếm việc làm hoặc tiếp tục học tập.