TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Hiển thị tất cả 8 kết quả

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) là một chương trình giáo dục quốc tế cung cấp cho học sinh trung học cơ sở kiến thức chung về môn học như Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học và Lịch sử.
O Level (Ordinary Level) là một chương trình giáo dục trung học cơ sở tại Đông Nam Á, tập trung vào cung cấp kiến thức về môn học cơ bản như Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học và Lịch sử.
Cả hai chương trình đều cố gắng cung cấp cho học sinh một cơ sở kiến thức chắc chắn để sẵn sàng cho những bước tiếp theo trong cuộc đời học tập và công việc.