TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Hiển thị 1–12 của 36 kết quả

Cambridge Lower Secondary là một chương trình giáo dục quốc tế dành cho học sinh từ 11-14 tuổi. Chương trình này cung cấp cho học sinh một cấu trúc và nền tảng của kiến thức toàn diện, giúp họ phát triển kỹ năng quan sát, suy luận và tự hỏi.

Cambridge Lower Secondary cung cấp cho học sinh các chủ đề chính trong các lĩnh vực như Toán học, Văn học, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Vật lý và Công nghệ. Chương trình này cũng cung cấp cho học sinh các kỹ năng quan trọng như tư duy logic, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.

Cambridge Lower Secondary đảm bảo rằng học sinh có thể tiếp cận với nền tảng kiến thức quốc tế và có thể tiếp tục học tập trong các chương trình giáo dục quốc tế khác. Chương trình này cũng giúp học sinh phát triển sự tự tin và tự hứa với bản thân mình, giúp họ trở thành những người có thể giải quyết vấn đề và làm việc độc lập trong tương lai.