TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Chương trình Cambridge Lower Secondary 7 là một chương trình giáo dục tiên tiến và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Nó dành cho học sinh từ 11 đến 14 tuổi và đảm bảo một sự tiến bộ từ mức độ đầu tiên đến mức độ trung cấp.

Chương trình Cambridge Lower Secondary 7 cung cấp cho học sinh một cấu trúc rõ ràng và chuẩn hóa cho việc học tập, bao gồm các môn học chính như Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý.

Chương trình này có nhiều vai trò quan trọng với học sinh trung học, bao gồm:

Cung cấp một nền tảng giáo dục toàn diện: Chương trình Cambridge Lower Secondary Stage 7 tiếp tục cung cấp cho học sinh một nền tảng giáo dục toàn diện với các môn học cơ bản như Toán, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử, Địa lý và Nghệ thuật. Nội dung học tập sẽ được nâng cao và phát triển so với Chương trình Cambridge Primary Stage 6.

Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo: Chương trình Cambridge Lower Secondary Stage 7 giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo thông qua việc giải quyết các vấn đề phức tạp và thực hiện các dự án nghiên cứu. Học sinh được khuyến khích đưa ra các ý kiến và lập luận của riêng mình, đồng thời phát triển khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tăng cường kỹ năng nghiên cứu và đánh giá thông tin: Chương trình này cũng giúp học sinh tăng cường kỹ năng nghiên cứu và đánh giá thông tin thông qua việc tìm kiếm và sử dụng các nguồn tài liệu đa dạng. Học sinh sẽ được học cách phân tích, tổng hợp và đánh giá các thông tin để đưa ra những kết luận hợp lý và đúng đắn.

Chuẩn bị cho các kỳ thi quốc tế: Chương trình Cambridge Lower Secondary Stage 7 cũng giúp học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi quốc tế như Cambridge Lower Secondary Checkpoint và Cambridge IGCSE. Các kỳ thi này giúp học sinh đánh giá được năng lực của mình so với các học sinh ở cùng độ tuổi trên toàn thế giới.

Chương trình Cambridge Lower Secondary 7 đảm bảo một chuẩn đầu ra toàn cầu, giúp học sinh có thể tiếp tục học tập và làm việc tốt hơn trong tương lai. Nó cũng tạo ra một cơ hội cho học sinh để trải nghiệm và học hỏi những kiến thức mới và cải tiến kỹ năng