TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Cambridge Lower Secondary 9 là một chương trình giáo dục quốc tế dành cho học sinh tuổi từ 13 đến 14. Nó cung cấp một cấu trúc chung cho việc học tập và giúp học sinh phát triển năng lực và kỹ năng cần thiết cho sự tiến bộ trong tương lai.

Cambridge Lower Secondary 9 bao gồm các môn học cơ bản như Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý. Nó cung cấp cho học sinh một phương pháp học tập đa dạng và sáng tạo, giúp họ phát triển nhiều kỹ năng khác nhau.

Chương trình này có nhiều vai trò quan trọng, bao gồm:

Cung cấp cho học sinh một chương trình giáo dục đầy đủ và toàn diện trong nhiều lĩnh vực, giúp phát triển tối đa các kỹ năng của học sinh trong khuôn khổ các môn học như ngôn ngữ, toán học, khoa học, và nghệ thuật.

Giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết để trở thành những công dân toàn cầu, có khả năng thích ứng với thế giới đa dạng và thay đổi liên tục, và có khả năng làm việc trong một môi trường quốc tế.

Giúp học sinh phát triển các kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề, giúp cho học sinh có khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề phức tạp trong cuộc sống.

Cung cấp cho học sinh một nền tảng vững chắc để tiếp tục học tập ở trình độ trung học phổ thông, hoặc chuyển tiếp sang các chương trình giáo dục khác ở các trường đại học hoặc đại học.

Đánh giá kỹ năng và kiến thức của học sinh, giúp giáo viên đánh giá tiến bộ của học sinh và xác định các khu vực mà học sinh cần phát triển thêm. Ngoài ra, chương trình còn cung cấp cho học sinh các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho các kỳ thi Cambridge IGCSE ở trình độ trung học phổ thông.

Chương trình Cambridge Lower Secondary 9 đảm bảo một chuẩn đầu ra toàn cầu và giúp học sinh sẵn sàng cho việc học tập và làm việc tốt hơn trong tương lai. Nó cung cấp cho học sinh một cơ hội để trải nghiệm và học hỏi những kiến thức mới, giúp họ sẵn sàng cho thế giới làm việc trong tương lai và đạt được những thành tựu trong cuộc đời