TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Hiển thị 1–12 của 37 kết quả

Cambridge Primary là một chương trình giáo dục quốc tế dành cho học sinh từ 6-11 tuổi. Chương trình này cung cấp một cấu trúc và nền tảng kiến thức toàn diện cho học sinh, giúp họ phát triển các kỹ năng quan sát, tư duy và giao tiếp.

Cambridge Primary cung cấp các chủ đề chính trong các lĩnh vực như Toán học, Tiếng Anh, Văn học, Lịch sử, Địa lý, Sinh học và Âm nhạc. Chương trình này cũng tập trung vào việc phát triển các kỹ năng quan trọng như tư duy logic, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.

Cambridge Primary đảm bảo rằng học sinh có thể tiếp cận với nền tảng kiến thức quốc tế và có thể tiếp tục học tập trong các chương trình giáo dục quốc tế khác. Chương trình này cũng giúp học sinh phát triển sự tự tin, tự hứa với bản thân mình và trở thành những người có thể giải quyết vấn đề và làm việc độc lập trong tương lai.

-38%