TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Cambridge Primary Stage 1 là một chương trình giáo dục cơ bản dành cho học sinh trẻ từ 5 tuổi tại Anh Quốc và các nước khác. Chương trình này được cấp bởi Cambridge Assessment International Education và cung cấp cho học sinh một cơ sở kiến thức mạnh về các môn học cơ bản như Toán, Tiếng Anh, Khoa học và Ngữ văn.
Chương trình Cambridge Primary Stage 1 (Cấp độ Tiểu học của Chương trình Cambridge) có vai trò quan trọng trong việc phát triển kỹ năng cơ bản cho học sinh tiểu học. Chương trình này bao gồm các môn học chính như tiếng Anh, toán học và khoa học. Mục tiêu của chương trình là giúp học sinh phát triển các kỹ năng cơ bản và chuẩn bị cho những bài học khó hơn ở cấp độ tiếp theo.

Cụ thể, các đối tượng học sinh tiểu học học chương trình này sẽ được:

Phát triển kỹ năng tiếng Anh: Chương trình Cambridge Primary Stage 1 giúp học sinh tiểu học phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản như phát âm, từ vựng, ngữ pháp và viết. Học sinh sẽ được học cách sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và truyền đạt ý kiến ​​của mình.

Xây dựng nền tảng toán học: Chương trình này giúp học sinh tiểu học hiểu các khái niệm toán học cơ bản như số học, hình học và đại số. Họ cũng sẽ được học cách áp dụng những kỹ năng này vào thực tế, giúp họ phát triển tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.

Khám phá khoa học: Chương trình Cambridge Primary Stage 1 giúp học sinh tiểu học khám phá các khái niệm khoa học cơ bản và quan sát thế giới xung quanh mình. Họ sẽ được học cách tìm hiểu các vấn đề khoa học bằng cách thực nghiệm, giúp họ phát triển kỹ năng quan sát và khả năng giải quyết vấn đề.

Chương trình Cambridge Primary Stage 1 cung cấp cho học sinh một môi trường học tập tích cực và sáng tạo, giúp học sinh phát triển kỹ năng tự học và tự giải quyết vấn đề. Nó cũng giúp học sinh tiên tiến trong việc học tập và chuẩn bị cho các bước tiếp theo trong học tập.

Chương trình Cambridge Primary Stage 1 cung cấp cho học sinh nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng và đạt được thành tựu trong học tập và cộng đồng. Nó cũng giúp học sinh đánh giá và xác định mức độ tiến bộ của mình và tập trung vào việc cải thiện kỹ năng và năng lực.

Tóm lại, Chương trình Cambridge Primary Stage 1 có vai trò rất quan trọng trong việc giúp học sinh tiểu học phát triển các kỹ năng cơ bản và chuẩn bị cho các bài học khó hơn ở cấp độ tiếp theo.