TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Mục đích của chương trình: Chương trình Cambridge Primary Stage 6 được thiết kế cho học sinh tiểu học tại các trường thuộc Cambridge Assessment International Education. Nó cung cấp một mô hình học tập toàn diện và chất lượng cao để hỗ trợ phát triển toàn diện của học sinh.
Chương trình này có nhiều vai trò quan trọng với học sinh tiểu học, bao gồm:

Cung cấp một nền tảng giáo dục toàn diện: Chương trình Cambridge Primary Stage 6 tiếp tục cung cấp cho học sinh một nền tảng giáo dục toàn diện với các môn học cơ bản như Toán, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử, Địa lý và Nghệ thuật. Tuy nhiên, nội dung học tập sẽ được nâng cao so với Chương trình Cambridge Primary Stage 5.

Phát triển kỹ năng tư duy phản biện: Chương trình Cambridge Primary Stage 6 giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy phản biện thông qua việc giải quyết các vấn đề phức tạp và thảo luận các chủ đề phức tạp. Học sinh cũng được khuyến khích đưa ra các ý kiến và lập luận của riêng mình.

Tăng cường kỹ năng nghiên cứu và đánh giá thông tin: Chương trình này cũng giúp học sinh tăng cường kỹ năng nghiên cứu và đánh giá thông tin thông qua việc tìm kiếm và sử dụng các nguồn tài liệu đa dạng.

Chuẩn bị cho các kỳ thi quốc tế: Chương trình Cambridge Primary Stage 6 cũng giúp học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi quốc tế như Cambridge Lower Secondary Checkpoint. Các kỳ thi này giúp học sinh đánh giá được năng lực của mình so với các học sinh ở cùng độ tuổi trên toàn thế giới.

Nội dung chương trình: Chương trình Cambridge Primary Stage 6 bao gồm các môn học cơ bản như Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục quốc tế. Nó cung cấp cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để học tập và sống hiệu quả trong môi trường quốc tế.

Lợi ích cho học sinh: Chương trình Cambridge Primary Stage 6 giúp học sinh phát triển kỹ năng và kiến thức cần thiết cho việc học tập và công việc trong tương lai. Nó cũng tạo ra môi trường học tập chất lượng cao và giúp học sinh trở nên sáng tạo, tự tin và tự tin hơn