TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

International Baccalaureate (IB) là một chương trình giáo dục quốc tế được phát triển bởi Hiệp hội Quốc tế Giáo dục (IB Organization) với mục đích cung cấp một trình độ giáo dục chung và nền tảng cho học sinh trên toàn thế giới. IB cung cấp hai chương trình chính cho trung học: Chương trình Đại học Quốc tế (DP) và Chương trình Trung học Quốc tế (CP). Chương trình được đánh giá cao về chất lượng và tính chung với các trường đại học trên thế giới.
International Baccalaureate (IB) là chương trình giáo dục quốc tế được phát triển bởi Hiệp hội Quốc tế Giáo dục. Nó cung cấp một trình độ giáo dục chung và nền tảng cho học sinh trên toàn thế giới.
IB cung cấp hai chương trình chính cho trung học: Chương trình Đại học Quốc tế và Chương trình Trung học Quốc tế. Chương trình được đánh giá cao về chất lượng và tính chung với các trường đại học trên thế giới.
IB là một chương trình giáo dục tốt với mục đích cung cấp một nền tảng giáo dục chung cho học sinh trên toàn thế giới. Chương trình được đánh giá cao về chất lượng và tính chung với các trường đại học trên thế giới.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.