TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Minh Phương

Minh Phương

Du học sinh Mỹ

Tiếng Anh không chỉ là một môn học mà nó còn là một trải nghiệm về ngôn ngữ. Nếu có thêm một người giúp đỡ và cùng đồng hành thì trải nghiệm này sẽ thú vị hơn rất nhiều đó. Đừng đi đâu xa một mình, hãy đi cùng với nhau.