TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Quân Nguyễn

Thầy Nguyễn Vũ Trung Quân
  • Thạc sỹ: Science in Mathematics. 
  • IELTS 7.0. 
  • GRE: 307/340 (Quantitative Reasoning: 167/170).
  • Olympiad in Mathematics and Informatics
  • Các môn Toán học hệ Cambridge
  • Giảng dạy bằng tiếng Anh 100%

    This will close in 0 seconds