TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Cambridge Stage 5 Global English Workbook (Second Edition 2021)

112.000 

Sách Cambridge Stage 5 Global English Workbook (Second Edition 2021) là tài liệu hỗ trợ tuyệt vời cho học sinh tiểu học trong việc học tiếng Anh quốc tế. Sách này được chỉnh sửa lại và cập nhật lần thứ hai năm 2021, đảm bảo rằng nội dung luôn đáp ứng với các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng mới nhất. Sách cung cấp một số bài tập và bài tập tập trung vào việc giúp học sinh áp dụng kiến thức đã học vào các tình huống thực tế. Sách là một tài liệu hữu ích cho phụ huynh muốn giúp con mình phát triển kỹ năng tiếng Anh tốt hơn.

Đánh giá của khách hàng:

Hotline: 0346.29.6666

Cambridge Stage 5 Global English Workbook (Second Edition 2021)

112.000