TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Cambridge Stage 6 Global English Workbook (Second Edition 2021)

115.000 

“Giúp học sinh phát triển kỹ năng tiếng Anh tốt nhất”
Cambridge Stage 6 Global English Workbook (Second Edition 2021) được thiết kế để giúp học sinh phát triển kỹ năng tiếng Anh tốt nhất. Sách cung cấp nhiều bài tập thực hành và bài tập luyện tập để học sinh có thể áp dụng kiến thức vào thực tế.

“Hỗ trợ học sinh phát triển tự tin trong tiếng Anh”
Cambridge Stage 6 Global English Workbook (Second Edition 2021) được thiết kế để hỗ trợ học sinh phát triển tự tin trong tiếng Anh. Sách cung cấp nhiều bài tập thực hành và bài tập luyện tập để học sinh có thể tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hằng ngày.

“Nền tảng tốt cho sự phát triển tiếng Anh của học sinh”
Cambridge Stage 6 Global English Workbook (Second Edition 2021) là nền tảng tốt cho sự phát triển tiếng Anh của học sinh. Sách cung cấp nhiều bài tập thực hành và bài tập luyện tập để học sinh có thể áp dụng kiến thức vào thực tế, giúp họ phát triển tự tin trong tiếng Anh.

Đánh giá của khách hàng:

Hotline: 0362038998

Cambridge Stage 6 Global English Workbook (Second Edition 2021)

115.000 

Mua Ngay

    This will close in 0 seconds