TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Cambridge Stage 7 Lower Secondary Science Workbook (Second Edition 2021)

120.000 

“Cambridge Stage 7 Lower Secondary Science Workbook là công cụ hoàn hảo cho học sinh muốn cải thiện kỹ năng khoa học của mình. Phiên bản thứ hai của sách này, được xuất bản vào năm 2021, đã được cập nhật để phù hợp với tiêu chuẩn giáo dục mới nhất và được thiết kế để giúp học sinh hiểu các khái niệm khoa học một cách hấp dẫn và tương tác.”

Đánh giá của khách hàng:

Hotline: 0346.29.6666

Cambridge Stage 7 Lower Secondary Science Workbook (Second Edition 2021)

120.000