TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Cambridge Stage 7 Lower Secondary Science Workbook (Second Edition 2021)

149.000 

“Sách Cambridge Stage 7 Lower Secondary Science Workbook” là một tài liệu luyện tập được thiết kế dành cho học sinh ở giai đoạn giáo trình trung học cơ bản, tương ứng với giai đoạn 7 (Stage 7) hoặc lớp 7. Cuốn sách này nhằm giúp học sinh phát triển và củng cố kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực Khoa học.

Cambridge Stage 7 Lower Secondary Science Workbook là công cụ hoàn hảo cho học sinh muốn cải thiện kỹ năng khoa học của mình. Phiên bản thứ hai của sách này, được xuất bản vào năm 2021, đã được cập nhật để phù hợp với tiêu chuẩn giáo dục mới nhất và được thiết kế để giúp học sinh hiểu các khái niệm khoa học một cách hấp dẫn và tương tác hơn.

 

Đánh giá của khách hàng:

Hotline: 0362038998

Cambridge Stage 7 Lower Secondary Science Workbook (Second Edition 2021)

149.000 

Mua Ngay

    This will close in 0 seconds