TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Sách Hodder Cambridge International AS and a Level Physics Students Book Third Edition 2020

1.190.296 

📚 Sách“Hodder Cambridge International AS and A Level Physics Student’s Book Third Edition 2020” là cuốn sách học tập đầy đủ và cận thị, dành riêng cho học sinh tham gia chương trình Cambridge International AS và A Level về môn Vật lý. Cuốn sách này cung cấp kiến thức toàn diện và bài tập thực hành, giúp học sinh hiểu rõ về lý thuyết và áp dụng Vật lý vào thực tế. Đây là nguồn tài liệu quý báu giúp học sinh chuẩn bị cho kỳ thi và phát triển khả năng tư duy khoa học.

Đánh giá của khách hàng:

Hotline: 0362038998

Sách Hodder Cambridge International AS and a Level Physics Students Book Third Edition 2020

1.190.296 

Mua Ngay