TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Luyện thi IGCSE Business Studies cấp tốc ở đâu 2024?

Luyện Thi Igcse Business Studies Cấp Tốc

IGCSE Business Studies là môn học thuộc chương trình IGCSE dành cho học sinh từ 14-16 tuổi. Môn học IGCSE Business Studies được giảng dạy với tiêu chuẩn quốc tế, được công nhận bởi nhiều quốc gia trên thế giới. Với các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng giảng dạy và học tập, IGCSE Business Studies đặt ra các yêu cầu khá cao đối với các em theo học môn học này. Kỳ thi IGCSE Business Studies cũng đặt ra khá nhiều thách thức cho các em học sinh. Times Edu sẽ đưa ra một số lưu ý về các chủ điểm kiến thức trọng tâm và luyện thi IGCSE Business Studies cấp tốc trong bài viết dưới đây.

Cambridge IGCSE Business Studies là gì? Các cách để đạt điểm cao IGCSE Business Studies (0450)

Phương thức đánh giá môn IGCSE Business Studies

Các em sẽ phải hoàn thành 2 bài thi trong môn học IGCSE Business Studies, nội dung 2 bài thi như sau:

Paper 1

– Bài thi diễn ra trong 90 phút

– Điểm số tối đa: 80 điểm

– Trọng số điểm: 50%

– Gồm 4 câu hỏi trả lời ngắn xoay quanh kiến thức lý thuyết và số liệu

Paper 2

– Bài thi diễn ra trong 90 phút

– Điểm số tối đa: 80 điểm

– Trọng số điểm: 50%

– Gồm 4 câu hỏi xoay quanh 1 case study cụ thể

Luyện thi IGCSE Business Studies cấp tốc ở đâu 2024?

Các kiến thức trọng tâm trong kỳ thi IGCSE Business Studies

Không chỉ kiểm tra kiến thức lý thuyết, bài thi IGCSE Business Studies còn kiểm tra mức độ áp dụng kiến thức vào thực hành giải các trường hợp cụ thể. Để đạt điểm cao trong kỳ thi IGCSE Business Studies, các em cần nắm vững các chủ điểm kiến thức và phương pháp, kỹ năng thực hành dưới đây:

Hoạt động kinh doanh

1.1 Mục đích và bản chất của hoạt động kinh doanh

 • Các khái niệm về nhu cầu, mong muốn, khó khăn và chi phí cơ hội
 • Tầm quan trọng của chuyên môn hóa
 • Mục đích hoạt động kinh doanh
 • Khái niệm giá trị gia tăng và cách thức gia tăng giá trị

1.2 Phân loại doanh nghiệp

1.2.1 Các ngành kinh tế xét về các cấp

 • Cơ sở phân loại doanh nghiệp, sử dụng các ví dụ để minh họa phân loại
 • Tầm quan trọng của phân loại hoạt động kinh doanh

1.2.2 Phân loại doanh nghiệp kinh doanh giữa tư nhân

Phân loại các doanh nghiệp giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong một nền kinh tế hỗn hợp

1.3 Doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng và quy mô doanh nghiệp

1.3.1 Doanh nghiệp và doanh nhân

 • Đặc điểm của doanh nhân thành đạt
 • Nội dung kế hoạch kinh doanh và cách thức kinh doanh, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp
 • Nguyên nhân và cách thức chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, ví dụ như trợ cấp, chương trình đào tạo

1.3.2 Các phương pháp và vấn đề đo lường quy mô kinh doanh

 • Các phương pháp đo lường quy mô doanh nghiệp, ví dụ số nhân viên, giá trị sản lượng, vốn (lợi nhuận không phải là một phương pháp đo lường quy mô kinh doanh)
 • Hạn chế của các phương pháp đo lường hoạt động kinh doanh

1.3.3 Nguyên nhân một số doanh nghiệp phát triển và một số không phát triển

 • Tại sao các chủ doanh nghiệp mong muốn mở rộng kinh doanh
 • Các cách khác nhau để doanh nghiệp có thể phát triển, ví dụ khách quan, chủ quan
 • Các vấn đề liên quan đến tăng trưởng kinh doanh và cách thức khắc phục
 • Tại sao một số doanh nghiệp không thể phát triển thêm

1.3.4 Tại sao một số doanh nghiệp (mới hoặc đã thành lập) thất bại 

 • Nguyên nhân thất bại của doanh nghiệp, ví dụ thiếu kỹ năng quản lý, thay đổi trong môi trường kinh doanh, vấn đề thanh khoản
 • Tại sao các doanh nghiệp mới có nguy cơ thất bại cao hơn

1.4 Các loại hình tổ chức doanh nghiệp

Các đặc điểm chính của các loại hình tổ chức kinh doanh:

 • Công ty độc quyền, công ty cổ phần, công ty TNHH, nhượng quyền thương mại và liên doanh
 • Sự khác biệt giữa các doanh nghiệp chưa hợp nhất và các công ty TNHH
 • Các khái niệm về rủi ro, quyền sở hữu và trách nhiệm hữu hạn
 • Đề xuất và giải thích cho một hình thức phù hợp tổ chức kinh doanh cho chủ sở hữu/quản lý trong một tình huống nhất định
 • Các tổ chức kinh doanh trong khu vực công, ví dụ tập đoàn đại chúng

1.5 Mục tiêu kinh doanh và mục tiêu của các bên liên quan

1.5.1 Doanh nghiệp có thể có một số mục tiêu và tầm quan trọng của các mục tiêu có thể thay đổi:

 • Sự cần thiết của mục tiêu kinh doanh 
 • Các mục tiêu kinh doanh khác nhau như tồn tại, tăng trưởng, lợi nhuận và thị phần
 • Mục tiêu của doanh nghiệp xã hội

1.5.2 Vai trò của các bên liên quan tham gia vào hoạt động kinh doanh

 • Các nhóm liên quan chính bên trong và bên ngoài
 • Mục tiêu của các nhóm liên quan khác nhau
 • Những mục tiêu này có thể mâu thuẫn với từng mục tiêu khác như thế nào khác, sử dụng các ví dụ để chứng minh

1.5.3 Sự khác biệt trong mục tiêu của doanh nghiệp khu vực tư nhân và doanh nghiệp nhà nước

Con người trong kinh doanh

2.1 Tạo động lực cho nhân viên

2.1.1 Tầm quan trọng của lực lượng lao động được tạo động lực tốt

 • Tại sao con người làm việc và động lực của họ là gì?
 • Lợi ích của lực lượng lao động có động lực tốt: năng suất lao động, giảm tình trạng nghỉ việc và kim ngạch lao động
 • Khái niệm về nhu cầu của con người, ví dụ hệ thống cấp bậc Maslow
 • Các lý thuyết chính về động cơ thúc đẩy: Taylor và Herzberg

2.1.2 Các phương pháp tạo động lực

 • Phần thưởng tài chính, ví dụ: tiền công, tiền lương, tiền thưởng, hoa hồng và chia sẻ lợi nhuận
 • Các phương pháp phi tài chính, ví dụ tăng khối lượng công việc, luân chuyển công việc, làm việc nhóm, đào tạo, cơ hội thăng tiến
 • Đề xuất và chứng minh các phương pháp thích hợp để tạo động lực trong hoàn cảnh nhất định

2.2 Tổ chức và quản lý

2.2.1 Vẽ, diễn giải và hiểu sơ đồ tổ chức đơn giản

 • Cấu trúc thứ bậc đơn giản: các cấp bậc, phạm vi kiểm soát, chuỗi mệnh lệnh 
 • Vai trò và trách nhiệm của giám đốc, quản lý, người giám sát, nhân viên trong một tổ chức và mối quan hệ qua lại 

2.2.2 Vai trò của quản lý

 • Chức năng của quản lý, v.d. lập kế hoạch, tổ chức, phối hợp, chỉ huy và kiểm soát
 • Tầm quan trọng của việc ủy ​​quyền; tin tưởng so với kiểm soát

2.2.3 Các phong cách lãnh đạo

 • Đặc điểm của các phong cách lãnh đạo chính, ví dụ chuyên quyền, dân chủ và tự do phóng nhiệm
 • Đề xuất và giải thích cho phong cách một lãnh đạo phù hợp trong hoàn cảnh nhất định

2.2.4 Công đoàn

 • Công đoàn là gì và tác dụng của công đoàn với người lao động

2.3 Tuyển dụng và đào tạo nhân viên

2.3.1 Tuyển dụng nhân viên

 • Phương pháp tuyển dụng
 • Sự khác biệt giữa tuyển dụng nội bộ và tuyển dụng bên ngoài
 • Các giai đoạn chính trong tuyển dụng người lao động
 • Quyền lợi và hạn chế của nhân viên bán thời gian và nhân viên toàn thời gian

2.3.2 Tầm quan trọng của đào tạo và phương pháp đào tạo

 • Tầm quan trọng của đào tạo đối với doanh nghiệp và đối với người lao động
 • Lợi ích và hạn chế của đào tạo trong công việc và đào tạo ngoài công việc

2.3.3 Sự cần thiết của giảm quy mô lực lượng lao động 

 • Sự khác biệt giữa thiếu và thừa lao động kèm các ví dụ
 • Hiểu các tình huống thu hẹp quy mô lực lượng lao động, ví dụ tự động hóa hoặc nhu cầu về sản phẩm giảm

2.3.4 Kiểm soát pháp lý đối với các vấn đề việc làm và tác động đối với người sử dụng lao động và người lao động

 • Kiểm soát pháp lý đối với hợp đồng lao động, sa thải, phân biệt đối xử, sức khỏe và an toàn, pháp lý, mức lương tối thiểu
Lớp học IGCSE tại Times Edu
Lớp học IGCSE Business tại Times Edu

Marketing/Tiếp thị

3.1 Tiếp thị, cạnh tranh và khách hàng

 • Vai trò của marketing
 • Những thay đổi của thị trường
 • Khái niệm về tiếp thị ngách và tiếp thị đại chúng
 • Nguyên nhân và cách thức phân khúc thị trường

3.2 Nghiên cứu thị trường

 • Vai trò của nghiên cứu thị trường và các phương pháp được sử dụng
 • Trình bày và sử dụng nghiên cứu thị trường

3.3 Tiếp thị hỗn hợp

 • Sản phẩm
 • Giá thành
 • Kênh bán hàng
 • Khuyến mãi
 • Công nghệ

3.4 Chiến lược tiếp thị

 • Các chiến lược tiếp thị phù hợp với một tình huống cụ thể
 • Bản chất và tác động của các biện pháp kiểm soát pháp lý liên quan đến tiếp thị
 • Tác động của các biện pháp kiểm soát pháp lý đối với chiến lược tiếp thị, ví dụ. quảng cáo sai lệch, và các mặt hàng nguy hiểm
 • Cơ hội và khó khăn khi gia nhập thị trường nước ngoài mới

Quản lý vận hành

4.1 Sản xuất hàng hóa và dịch vụ

 • Ý nghĩa của sản xuất
 • Các phương thức sản xuất chính
 • Công nghệ đã và đang thay đổi phương pháp sản xuất như thế nào

4.2 Chi phí, quy mô sản xuất và phân tích điểm hòa vốn

 • Xác định và phân loại chi phí
 • Tính kinh tế và tính phi kinh tế theo quy mô
 • Phân tích hòa vốn

Thông tin và quyết định tài chính

5.1 Tài chính doanh nghiệp: nhu cầu và nguồn vốn

 • Nhu cầu tài chính doanh nghiệp
 • Các nguồn tài chính chủ yếu

5.2 Dự báo dòng tiền và vốn lưu động

 • Tầm quan trọng của tiền mặt và dòng tiền dự báo
 • Vốn lưu động

5.3 Báo cáo thu nhập

 • Lợi nhuận và tầm quan trọng của lợi nhuận
 • Báo cáo thu nhập

5.4 Báo cáo tình hình tài chính

 • Các yếu tố chính và chức năng của báo cáo tài chính
 • Diễn giải một báo cáo tài chính đơn giản

5.5 Phân tích tài khoản

 • Khả năng sinh lời
 • Thanh khoản
 • Cách diễn giải kết quả hoạt động tài chính của một doanh nghiệp thông qua tính toán và phân tích

Ảnh hưởng bên ngoài đến hoạt động kinh doanh

6.1 Các vấn đề kinh tế

 • Chu kỳ kinh doanh
 • Cách thức kiểm soát của chính phủ đối với nền kinh tế

6.2 Các vấn đề về môi trường và đạo đức

 • Mối quan tâm về môi trường và các vấn đề đạo đức

6.3 Kinh doanh và kinh tế quốc tế

 • Tầm quan trọng của toàn cầu hóa
 • Tầm quan trọng và sự phát triển của công ty đa quốc gia (MNCs)
 • Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái

Luyện thi IGCSE Business Studies cấp tốc ở đâu 2024?

Xem thêm: IGCSE English as a Second Language (0993) là gì?

Luyện thi IGCSE Business Studies cấp tốc ở đâu hiệu quả nhất?

Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với Times Edu – trung tâm đào tạo uy tín hàng đầu về chương trình Cambridge IGCSE. Chúng tôi tự hào giới thiệu chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa, giúp học sinh phát triển toàn diện và đạt được thành tích tốt nhất trong học tập.

Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và sự tận tâm, chúng tôi cam kết đưa ra phương pháp giảng dạy tối ưu, tập trung vào nhu cầu riêng của từng học sinh. Từ đó, chương trình giúp các em phát triển khả năng ngôn ngữ, toán học, khoa học và xã hội theo tiêu chuẩn Cambridge.

Tại Times Edu, chúng tôi sử dụng tài liệu học tập đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng với việc sử dụng công nghệ hiện đại, giúp các em học sinh tăng cường khả năng ghi nhớ và hiểu bài học.

Đặc biệt, chương trình đào tạo cá nhân hoá tại Times Edu còn giúp các em phát triển các kỹ năng mềm như tự tin giao tiếp, khả năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và tinh thần độc lập.

Các đầu sách được tặng kèm khi đăng kí học IGCSE Business Studies tại Times Edu:

Hãy đến với Times Edu và trải nghiệm chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa của chúng tôi để học tập hiệu quả và đạt được thành tích tốt nhất!

Times Edu 

Fanpage: Times Edu

Website: https://giasutienganhhanoi.com/

Tel: 0362038998

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Orange Space, 8 P. Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đặt lịch học thử miễn phí với giảng viên


  CÓ THẺ BẠN QUAN TÂM

  349.000 

  SAT (Scholastic Aptitude Test)

  Sách Digital SAT Practice Questions 2024

  349.000 
  299.000 
  299.000 

  Sách Cambridge Primary Stage 3

  Sách Cambridge Primary Global Perspectives 3

  299.000 
  299.000 
  -20%
  592.296 
  XEM THÊM

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *