TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

IGCSE Mathematics (0580) là gì? Học gia sư IGCSE Mathematics ở đâu chất lượng?

Thi Igcse Mathematics

IGCSE Mathematics là một trong những môn học bắt buộc dành cho tất cả học sinh đang theo học chương trình quốc tế IGCSE. Đối với học sinh theo học chương trình IGCSE, việc học IGCSE Mathematics rất khó nếu không nắm chắc các kiến thức cơ bản được giảng dạy tại trường học. Đặc biệt, IGCSE Mathematics được thiết kế theo tiêu chuẩn dạy và học quốc tế, luôn cập nhật thường xuyên các kiến thức mới nhất phù hợp với học sinh, nên việc học IGCSE Mathematics không chỉ yêu cầu học sinh nắm chắc lý thuyết mà còn cần có kỹ năng học tập tốt.

Việc học gia sư IGCSE Mathematics là lựa chọn sáng suốt dành cho nhiều học sinh và phụ huynh đang có con theo học tại chương trình IGCSE do khối lượng kiến thức dành cho môn học này rất lớn, có thể khiến nhiều em học sinh không thể thích ứng kịp thời, khiến cho kết quả học tập trên lớp kém, không hiệu quả. Times Edu xin giới thiệu chương trình dạy gia sư IGCSE Mathematics do các giáo viên hàng đầu của Times Edu giảng dạy đến quý phụ huynh và các em học sinh với chất lượng hàng đầu, cam kết đem lại hiệu quả cho học sinh chỉ sau 72 giờ học.

Xem thêm: Luyện thi Cambridge IGCSE

Lợi ích của môn học IGCSE Mathematics

Cambridge IGCSE Mathematics hỗ trợ người học xây dựng năng lực, sự tự tin và thành thạo trong việc sử dụng kỹ thuật và kiến thức về môn Toán học. Khóa học IGCSE Mathematics sẽ giúp người học phát triển nhận thức về số lượng, kiểu mẫu và các mối quan hệ. Người học sẽ phát triển các kỹ năng lý luận, giải quyết vấn đề và phân tích ở nhiều dạng và bối cảnh thực tế cuộc sống khác nhau.

Cambridge IGCSE Mathematics cung cấp nền tảng kiến ​​thức toán vững chắc dành cho học sinh học Toán học ở trình độ cao hơn, ở các cấp học cao hơn trong tương lai và cũng cung cấp kiến thức Toán học phục vụ cho một số môn học chuyên ngành khác trong tương lai như Kế toán, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, …

IGCSE Mathematics (0580) là gì? Học gia sư IGCSE Mathematics ở đâu chất lượng?

Mục tiêu của môn học IGCSE Mathematics

Trong giáo trình chính thức môn học IGCSE Mathematics do Cambridge phát hành, môn học IGCSE Mathematics hướng đến mục tiêu phát triển kiến thức và kỹ năng cụ thể như sau:

 • Phát triển hiểu biết về các nguyên tắc, khái niệm và phương pháp toán học bằng cách khuyến khích sự tự tin, mang lại sự hài lòng và thích thú, đồng thời phát triển thái độ tích cực đối với Toán học
 • Phát triển nhận thức về con số và hiểu ý nghĩa của kết quả thu được
 • Áp dụng toán học vào các tình huống hàng ngày và phát triển sự hiểu biết về vai trò của toán học trong cuộc sống.
 • Phân tích và giải quyết vấn đề, trình bày giải pháp rõ ràng, kiểm tra và diễn giải kết quả
 • Nhận biết cách thức biểu diễn một tình huống bằng toán học, xác định và giải thích các vấn đề liên quan
 • Các yếu tố, lựa chọn phương pháp toán học thích hợp để giải quyết vấn đề và đánh giá phương pháp được sử dụng
 • Sử dụng toán học là một phương tiện giao tiếp với sự nhấn mạnh vào việc sử dụng cách diễn đạt rõ ràng và có cấu trúc lý lẽ
 • Phát triển khả năng áp dụng toán học vào các môn học khác, đặc biệt là khoa học và công nghệ
 • Phát triển khả năng suy luận logic, suy luận và rút ra kết luận
 • Đánh giá cao các mô hình và mối quan hệ trong toán học và đưa ra những khái quát hóa
 • Đánh giá cao sự phụ thuộc lẫn nhau của các lĩnh vực toán học khác nhau
 • Có được nền tảng để nghiên cứu sâu hơn về toán học hoặc các môn học khác

IGCSE Mathematics (0580) là gì? Học gia sư IGCSE Mathematics ở đâu chất lượng?

Nội dung môn học IGCSE Mathematics

Môn học IGCSE Mathematics được chia thành hai cấp độ giảng dạy: Core và Extended, với chương trình giảng dạy cấp độ Extended cao hơn. Chính vì thế, nội dung giảng dạy hai chương trình này có sự khác nhau nhất định. Dưới đây là nội dung giảng dạy IGCSE Mathematics ở hai cấp độ Core và Extended.

Chương Nội dung học
Số học
 • Nhận biết và sử dụng số tự nhiên, số nguyên (dương, âm và 0), số nguyên tố, bình phương và số lập phương, các thừa số chung và bội chung, hữu tỉ và vô tỉ số (ví dụ: π, 2), số thực, nghịch đảo.
 • Hiểu ký hiệu biểu đồ Venn.
 • Tính bằng bình phương, căn bậc hai, lập phương và căn bậc ba và các lũy thừa và căn bậc ba khác của những con số.
 • Sử dụng số có hướng trong các tình huống thực tế. 
 • Sử dụng ngôn ngữ và ký hiệu đơn giản và các phân số thập phân và tỷ lệ phần trăm trong những bối cảnh thích hợp. Nhận biết sự tương đương và chuyển đổi giữa những hình thức này.
 • Sắp xếp các đại lượng theo độ lớn và chứng minh làm quen với các ký hiệu =, ≠,  ,   , ⩾, ⩽ .
 • Hiểu ý nghĩa của các chỉ số (phân số, âm và bằng 0) và sử dụng quy tắc chỉ số.
 • Sử dụng bốn quy tắc để tính tổng số, số thập phân và phân số (kể cả hỗn số và phân số không chính xác), bao gồm thứ tự chính xác của các hoạt động và sử dụng của dấu ngoặc.
 • Ước tính số lượng, độ dài, đưa ra xấp xỉ cho quy định số chữ số có nghĩa và số thập phân và làm tròn các câu trả lời để có độ chính xác hợp lý trong bối cảnh của một vấn đề nhất định.
 • Đưa ra giới hạn trên và dưới thích hợp cho dữ liệu được cung cấp với độ chính xác xác định.
 • Thể hiện sự hiểu biết về tỷ lệ. Tính tốc độ trung bình. Sử dụng các thước đo tỷ lệ chung. Các vấn đề số học liên quan trực tiếp và tỷ lệ nghịch.
 • Sử dụng tỷ lệ và thang đo trong các tình huống thực tế.
 • Công thức tính các tỷ giá khác sẽ được đưa ra trong
 • Tính tỷ lệ phần trăm nhất định của một đại lượng. Biểu thị một đại lượng dưới dạng phần trăm của một đại lượng khác. Tính phần trăm tăng hoặc giảm.
 • Sử dụng máy tính hiệu quả. Áp dụng các biện pháp kiểm tra thích hợp về độ chính xác.
 • Tính thời gian theo 24 giờ và Đọc đồng hồ, quay số và thời gian biểu.
 • Tính toán bằng tiền và chuyển đổi từ một đơn vị tiền này sang đơn vị tiền khác.
 • Sử dụng dữ liệu đã cho để giải quyết vấn đề cá nhân và tài chính hộ gia đình liên quan đến thu nhập, đơn giản lãi suất và lãi kép.
 • Trích xuất dữ liệu từ bảng và biểu đồ. Bao gồm chiết khấu, lãi và lỗ. Kiến thức về công thức lãi kép.
 • (Chỉ được giảng dạy ở cấp độ Extended) Sử dụng sự tăng trưởng và phân rã theo cấp số nhân liên quan đến dân số và tài chính.
Đại số và Đồ thị
 • Sử dụng các chữ cái để thể hiện số tổng quát và biểu diễn các quá trình số học cơ bản bằng đại số.
 • Thay thế số cho từ và chữ cái trong công thức.
 • Sắp xếp lại các công thức đơn giản.
 • Xây dựng các biểu thức đơn giản và thiết lập phương trình.
 • Thao tác với số có hướng.
 • Sử dụng dấu ngoặc và trích xuất các yếu tố chung.
 • Khai triển tích của biểu thức đại số.
 • (Chỉ giảng dạy cấp độ Extended) Thao tác các phân số đại số. Phân tích nhân tử và đơn giản hóa các biểu thức hữu tỉ.
 • Sử dụng và giải thích số dương, số âm và số 0 chỉ số.
 • Sử dụng các quy tắc của chỉ số. 
 • Suy giải các phương trình tuyến tính đơn giản không xác định.
 • Suy ra và giải các phương trình tuyến tính đồng thời trong hai ẩn số.
 • Rút ra và giải các phương trình đồng thời, bao gồm một tuyến tính và một bậc hai.
 • Suy ra và giải phương trình bậc hai bằng cách nhân tử hóa, hoàn thành bình phương và sử dụng công thức.
 • (Chỉ cấp độ Extended) Rút ra và giải các bất đẳng thức tuyến tính. Biểu diễn sự bất bình đẳng bằng đồ họa và sử dụng biểu diễn này để giải tuyến tính các vấn đề về lập trình.
 • Tiếp tục một dãy số đã cho. Nhận biết các mẫu theo trình tự bao gồm quy tắc từ ngữ và mối quan hệ giữa trình tự khác nhau. Tìm và sử dụng số hạng thứ n của dãy. Ký hiệu chỉ số dưới có thể được sử dụng. Tuyến tính, bậc hai, bậc ba và hàm mũ, trình tự và sự kết hợp đơn giản.
 • (Chỉ cấp độ Extended) Biểu diễn tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong đại số và sử dụng hình thức biểu thức này để tìm số lượng chưa biết.
 • (Chỉ cấp độ Extended) Sử dụng ký hiệu hàm
 • Giải thích và sử dụng đồ thị trong các tình huống thực tế bao gồm biểu đồ du lịch và biểu đồ chuyển đổi. Vẽ đồ thị từ dữ liệu đã cho. Áp dụng ý tưởng về tốc độ thay đổi cho động học liên quan đến khoảng cách – thời gian và đồ thị tốc độ – thời gian, gia tốc và sự giảm tốc.
 • Tính quãng đường đi được theo diện tích dưới một đồ thị tốc độ – thời gian.
 • Ước tính và giải thích các gradient của tiếp tuyến tại một điểm.
 • Xây dựng bảng giá trị và vẽ đồ thị cho các hàm có dạng axn (và tổng đơn giản của các hàm này) và các hàm có dạng abx +c.
 • Vẽ và giải thích các đồ thị biểu diễn tăng trưởng và phân rã theo cấp số nhân.
 • Nhận biết, vẽ và giải thích đồ thị chức năng
 • (Chỉ cấp độ Extended) Ước tính độ dốc của đường cong bằng cách vẽ tiếp tuyến. Hiểu ý tưởng về hàm dẫn xuất. Sử dụng đạo hàm của hàm số dạng axn.
 • Áp dụng sự khác biệt cho độ dốc và chuyển hướng điểm (điểm cố định).
 • Phân biệt cực đại và cực tiểu bằng bất kỳ phương pháp nào.
Toạ độ hình học
 • Thể hiện thuộc tính của Descartes mode theo chiều hai chiều.
 • Tìm gradient của một đường thẳng.
 • (Chỉ cấp độ Extended) Tính độ dài và tọa độ của trung điểm của đường thẳng tính từ tọa độ các điểm cuối của nó.
 • Phương pháp giải thích đường thẳng sơ đồ có dạng y = mx + c.
 • Các vấn đề sẽ liên quan đến phương pháp tìm kiếm trong biểu đồ
 • Xác định đường thẳng
Hình học
 • Sử dụng và giải thích các thuật ngữ hình học: điểm, đường thẳng, song song, mang, góc vuông, nhọn, tù và các góc phản xạ, vuông góc.
 • Sử dụng và giải thích hình tam giác, hình tứ giác, hình tròn, đa giác và hình khối đơn giản
 • Đo và vẽ đường và góc.
 • Dựng một tam giác biết ba cạnh bằng cách sử dụng thước kẻ và một cặp compa
 • Đọc và vẽ bản vẽ tỷ lệ.
 • Tính độ dài của các hình tương tự.
 • Sử dụng mối quan hệ giữa các hình tam giác, với kết quả tương ứng cho số liệu và mở rộng về khối lượng và bề mặt
 • diện tích.
 • Sử dụng tiêu chí đồng dạng cơ bản cho tam giác (SSS, ASA, SAS, RHS).
 • Nhận biết tính đối xứng quay và đường thẳng (bao gồm thứ tự đối xứng quay) trong hai kích thước.
 • Nhận biết tính chất đối xứng của lăng kính (kể cả hình trụ) và hình chóp (kể cả hình nón).
 • Sử dụng các tính chất đối xứng sau của đường tròn:
  • các dây bằng nhau thì cách đều tâm
  • đường phân giác của dây cung đi qua trung tâm
  • các tiếp tuyến của một điểm bên ngoài bằng nhau
 • Tính các góc chưa biết bằng cách sử dụng các tính chất hình học:

• góc tại một điểm

• góc tại một điểm trên đường thẳng và đường thẳng cắt nhau

• các góc tạo thành trong đường thẳng song song

• tính chất góc của hình tam giác và tứ giác

• tính chất góc của đa giác đều

• góc trong hình bán nguyệt

• góc giữa tiếp tuyến và bán kính của đường tròn

• tính chất góc của đa giác không đều

• góc ở tâm đường tròn gấp đôi góc ở chu vi

• các góc cùng một đoạn bằng nhau

• các góc ở các đoạn đối diện bổ sung; tứ giác nội tiếp

 • định lý đoạn xen kẽ
Đo lường
 • Sử dụng các đơn vị đo khối lượng, chiều dài, diện tích, thể tích hiện hành và năng lực trong các tình huống thực tế và thể hiện lượng theo đơn vị lớn hơn hoặc nhỏ hơn.
 • Thực hiện các phép tính liên quan đến chu vi và diện tích hình chữ nhật, hình tam giác, hình bình hành, hình thang và hình ghép có nguồn gốc từ đó.
 • Thực hiện các tính toán liên quan đến chu vi và diện tích của hình tròn.
 • Thực hiện các phép tính liên quan đến diện tích bề mặt và thể tích của hình hộp chữ nhật, lăng trụ và hình trụ. Thực hiện các phép tính liên quan đến diện tích bề mặt và thể tích của hình cầu, hình chóp và hình nón.
 • Thực hiện các phép tính liên quan đến diện tích và thể tích của các hình ghép.
Lượng giác
 • Giải thích và sử dụng vòng bi ba hình.
 • Áp dụng định lý Pythagoras và sin, cosin và tỉ số tiếp tuyến của các góc nhọn với cạnh hoặc góc của tam giác vuông.
 • Nhận biết, phác họa và giải thích các đồ thị đơn giản
 • hàm lượng giác. Vẽ đồ thị và biết các tính chất của lượng giác chức năng.
 • Giải bài toán sử dụng quy tắc sin và cosin cho bất kỳ hình tam giác và công thức 
 • Giải các bài toán lượng giác đơn giản trong ba kích thước
 • Mô tả bản dịch bằng cách sử dụng vectơ được đại diện bởi ví dụ: x, y, AB hoặc a.
 • Cộng và trừ các vectơ. Nhân một vectơ với một số vô hướng.
 • Phản ánh các hình phẳng đơn giản. Xoay các hình phẳng đơn giản qua bội số của 90°.
 • Xây dựng các chuyển đổi và mở rộng nhất định của các hình phẳng đơn giản.
 • Nhận biết và mô tả sự phản xạ, chuyển động quay, và mở rộng.
 • Các yếu tố quy mô tích cực, phân số và tiêu cực cho
 • sự mở rộng.
 • Tính độ lớn của vectơ 
 • Biểu diễn vectơ bằng các đoạn đường có hướng. Sử dụng tổng và hiệu của hai vectơ để biểu diễn các vectơ đã cho theo hai mặt phẳng vectơ.
 • Sử dụng vectơ vị trí
Xác suất
 • Tính xác suất dưới dạng phân số, số thập phân hoặc phần trăm.
 • Hiểu và sử dụng thang xác suất từ ​​0 đến 1.
 • Hiểu rằng xác suất của một sự kiện xảy ra = 1 – xác suất xảy ra sự kiện không xảy ra
 • Hiểu tần số tương đối là ước tính của xác suất. Tần suất xuất hiện dự kiến.
 • Tính xác suất của phép kết hợp đơn giản sự kiện, sử dụng sơ đồ khả năng, sơ đồ cây và biểu đồ Venn.
 • Tính xác suất có điều kiện bằng sơ đồ Venn, sơ đồ cây và bảng.
Thống kê
 • Thu thập, phân loại và lập bảng dữ liệu thống kê.
 • Đọc, diễn giải và rút ra suy luận từ bảng và biểu đồ thống kê.
 • So sánh các bộ dữ liệu bằng cách sử dụng bảng, biểu đồ và biện pháp thống kê.
 • Đánh giá cao những hạn chế trong việc đưa ra kết luận từ dữ liệu đã cho.
 • Xây dựng và giải thích biểu đồ thanh, biểu đồ hình tròn, chữ tượng hình, sơ đồ thân và lá, phân bố tần số, biểu đồ bằng nhau và các khoảng thời gian và biểu đồ phân tán không bằng nhau.
 • Tính giá trị trung bình, trung vị, mode và phạm vi cho dữ liệu riêng lẻ và riêng biệt và phân biệt giữa các mục đích mà chúng được sử dụng.
 • Tính toán ước tính giá trị trung bình cho các nhóm
 • và dữ liệu liên tục. Xác định lớp phương thức từ một nhóm được nhóm phân phối tần số.
 • Xây dựng và sử dụng tần số tích lũy sơ đồ.
 • Ước tính và giải thích giá trị trung vị, phần trăm, tứ phân vị và phạm vi liên tứ phân vị. Xây dựng và giải thích đồ thị hình hộp và râu.
 • Hiểu ý nghĩa tích cực, tiêu cực và không có mối tương quan với tham chiếu đến một phân tán biểu đồ.
 • Vẽ, giải thích và sử dụng các đường nét phù hợp nhất bằng mắt.

IGCSE Mathematics (0580) là gì? Học gia sư IGCSE Mathematics ở đâu chất lượng?

Phương thức đánh giá IGCSE Mathematics

Chương trình IGCSE Mathematics được giảng dạy ở hai cấp độ là Core và Extended, chính vì thế phương thức đánh giá IGCSE Mathematics cũng được chia thành hai cấp độ dành riêng cho Core và Extended như sau:

Core Paper 1 Paper 3
 • Bài thi diễn ra trong 60 phút
 • Thang điểm cao nhất: 56 điểm
 • Chiếm 35% tổng số điểm
 • Bài thi diễn ra trong 120 phút
 • Thang điểm cao nhất: 104 điểm
 • Chiếm 65% tổng số điểm
Extended Paper 2 Paper 4
 • Bài thi diễn ra trong 90 phút
 • Thang điểm cao nhất: 70 điểm
 • Chiếm 35% tổng số điểm
 • Bài thi diễn ra trong 150 phút
 • Thang điểm cao nhất: 130 điểm
 • Chiếm 65% tổng số điểm

Tìm gia sư luyện thi IGCSE Mathematics ở đâu uy tín, chất lượng? 

Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với Times Edu – trung tâm đào tạo uy tín hàng đầu về chứng chỉ IGCSE Mathematics và các chương trình học chuyên sâu bằng Tiếng Anh. Chúng tôi tự hào giới thiệu chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa, giúp học sinh phát triển toàn diện và đạt được thành tích tốt nhất trong học tập.

Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và sự tận tâm, chúng tôi cam kết đưa ra phương pháp giảng dạy tối ưu, tập trung vào nhu cầu riêng của từng học sinh. 

Tại Times Edu, chúng tôi sử dụng tài liệu học tập đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng với việc sử dụng công nghệ hiện đại, giúp các em học sinh tăng cường khả năng ghi nhớ và hiểu bài học.

Đặc biệt, chương trình đào tạo cá nhân hoá tại Times Edu còn giúp các em phát triển các kỹ năng mềm như tự tin giao tiếp, khả năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và tinh thần độc lập.

Hãy đến với Times Edu và trải nghiệm chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa của chúng tôi để học tập hiệu quả và đạt được thành tích tốt nhất!

Times Edu 

Fanpage: Times Edu

Website: https://giasutienganhhanoi.com/

Tel: 0362038998

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Orange Space, 8 P. Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của Times Edu?


  CÓ THẺ BẠN QUAN TÂM

  349.000 

  SAT (Scholastic Aptitude Test)

  Sách Digital SAT Practice Questions 2024

  349.000 
  299.000 
  299.000 

  Sách Cambridge Primary Stage 3

  Sách Cambridge Primary Global Perspectives 3

  299.000 
  299.000 
  -20%
  592.296 
  XEM THÊM

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   This will close in 0 seconds