TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

O Level Global Perspectives (2069) là gì? Tìm gia sư O Level Global Perspectives ở đâu?

O Level Global Perspectives (2069) là gì? Tìm gia sư O Level Global Perspectives ở đâu?

O Level Global Perspectives (Quan điểm Toàn cầu) là môn học khá quen thuộc đối với các học sinh theo học chương trình quốc tế của Cambridge từ tiểu học. O Level Global Perspectives là một trong những môn học hay và cung cấp nhiều kiến thức đa dạng từ góc nhìn toàn cầu và khu vực. Đối với người học, môn học O Level Global Perspectives sẽ cung cấp những kiến thức và kỹ năng định hướng tư duy cho các em về những vấn đề mang tính toàn cầu, khuyến khích các em học sinh cởi mở và sẵn sàng trình bày ý tưởng của mình.

Times Edu xin giới thiệu chương trình dạy gia sư O Level Global Perspectives do các giáo viên hàng đầu của Times Edu giảng dạy đến quý phụ huynh và các em học sinh với chất lượng hàng đầu, cam kết đem lại hiệu quả cho học sinh chỉ sau 72 giờ học.

Xem thêm: Chương trình học O Level

Lợi ích của môn học O Level Global Perspectives

Cambridge O Level Global Perspectives mang đến cho người học cơ hội để suy nghĩ về các vấn đề toàn cầu quan trọng và xem xét những vấn đề này từ những góc độ khác nhau. Từ đó, phát triển một loạt các kỹ năng có thể chuyển giao trong nghiên cứu, phân tích, đánh giá, giao tiếp, hợp tác và nhìn nhận.

Môn học khuyến khích người học xây dựng lập luận, trình bày quan điểm, cộng tác, nghiên cứu, suy luận và suy ngẫm về vị trí của họ trong một thế giới được kết nối. Những kỹ năng này sẽ hỗ trợ việc học tập của học sinh trong tất cả các nghiên cứu trong tương lai của họ.

Cách tiếp cận trong Cambridge O Level Global Perspectives khuyến khích người học:

 • tự tin, đưa ra những đánh giá độc lập và biện minh cho ý kiến dựa trên lý luận và bằng chứng, cho phép người học trình bày ý tưởng và giải pháp cho các vấn đề được quan tâm toàn cầu
 • có trách nhiệm, định hướng việc học của mình bằng cách khám phá các nguồn tài liệu đa dạng và phong phú để đưa ra các đề xuất và hành động cho các thành viên trong cộng đồng địa phương của họ
 • phản ánh, phát triển sự hiểu biết, tinh thần đồng cảm bằng cách phân tích lý do tại sao người khác có thái độ nhất định và thực hiện vị trí họ đảm nhiệm, đồng thời hiểu rằng có nhiều quan điểm khác nhau về mọi vấn đề, và do đó phát triển quan điểm riêng của họ
 • đổi mới, sử dụng tư duy phản biện để đề xuất các giải pháp bền vững cho các vấn đề toàn cầu ở cấp độ toàn cầu, quốc gia và địa phương
 • tham gia, cộng tác, chia sẻ ý tưởng mới và đạt được sự hiểu biết lẫn nhau về các phương án hành động khả thi, cho phép sự sáng tạo của những ý tưởng mới trong những bối cảnh đặc biệt.

O Level Global Perspectives (2069) là gì? Tìm gia sư O Level Global Perspectives ở đâu?

Mục tiêu của môn học O Level Global Perspectives

Trong giáo trình chính thức môn học O Level Global Perspectives do Cambridge phát hành, môn học O Level Economics hướng đến mục tiêu phát triển kiến thức và kỹ năng cụ thể như sau:

 • trở nên độc lập và tự tin đảm nhận vị trí của mình trong một môi trường luôn thay đổi, giàu thông tin và thế giới được kết nối
 • phát triển khả năng nắm bắt mang tính phân tích và đánh giá về các vấn đề toàn cầu cũng như nguyên nhân và hậu quả của chúng, từ đó đề xuất về các hành động dựa trên minh chứng
 • xem xét khái niệm về tính bền vững khi phân tích các vấn đề và đề xuất các hành động
 • tham gia và suy ngẫm về các vấn đề, một cách độc lập và hợp tác với những người khác và từ nhiều nguồn khác nhau, quan điểm khác nhau
 • kỹ năng làm việc độc lập cũng như theo đội nhóm, thể hiện trách nhiệm đối với việc học của mình bao gồm việc sử dụng các nguồn tài liệu nghiên cứu đa dạng để hỗ trợ lập luận của bản thân
 • xem xét các vấn đề quan trọng từ nhiều góc độ khác nhau và suy ngẫm về mối liên hệ giữa các khía cạnh này
 • đánh giá nghiêm túc thông tin có sẵn cho họ và hỗ trợ các phán đoán bằng các lý luận để giao tiếp với người khác một cách hiệu quả và phù hợp.

Nội dung môn học O Level Global Perspectives

Cambridge O Level Global Perspectives mang đến cho người học cơ hội phát triển các kỹ năng quan trọng trong khi khám phá các chủ đề và vấn đề toàn cầu quan trọng trong các chủ đề này. Các chủ đề cung cấp cho người học một bối cảnh thú vị để phát triển các kỹ năng và những kỹ năng này được đánh giá trong xuyên suốt môn học này. 

Các chủ đề được đề cập trong giáo trình giúp học sinh phát triển các kỹ năng, khám phá các vấn đề toàn cầu và xem xét các quan điểm khác nhau về những vấn đề này.

Danh sách các chủ đề

 • Nghệ thuật trong xã hội
 • Thay đổi về văn hóa và cộng đồng
 • Biến đổi khí hậu, năng lượng và tài nguyên
 • Xung đột và hòa bình
 • Phát triển, thương mại và viện trợ
 • Thế giới kỹ thuật số
 • Giáo dục 
 • Việc làm
 • Môi trường, ô nhiễm và bảo tồn
 • Toàn cầu hóa
 • Sức khỏe và phúc lợi
 • Luật pháp và tội phạm
 • Phương tiện truyền thông và truyền thông
 • Di cư và đô thị hóa
 • Quyền lực chính trị và hành động
 • Nghèo đói và bất bình đẳng
 • Bản sắc xã hội và hòa nhập
 • Thể thao và giải trí
 • Công nghệ, công nghiệp và đổi mới
 • Giao thông vận tải, lữ hành và du lịch
 • Những giá trị và những niềm tin
 • Nước, thực phẩm và nông nghiệp

Chọn chủ đề

Giáo viên xem xét một số chủ đề trong suốt khóa học để giúp phát triển kỹ năng của học sinh. Mục đích để cung cấp càng nhiều phạm vi và khuyến khích để học sinh thảo luận và đồng tình với sự lựa chọn chủ đề của giáo viên, tự phát triển con đường tìm hiểu riêng của họ về thế giới.

Cách thúc đẩy sự thay đổi bền vững là một phần của thế giới. Tính bền vững là một vấn đề toàn cầu và bất kỳ các chủ đề có thể được xem xét đều có thể tập trung vào tính bền vững. Giáo trình được thiết kế nhằm cung cấp cho học sinh và giáo viên sự linh hoạt và khuyến khích suy nghĩ về tính bền vững.

O Level Global Perspectives (2069) là gì? Tìm gia sư O Level Global Perspectives ở đâu?

Các vấn đề và quan điểm

Các chủ đề được nêu trên liên quan đến nhiều vấn đề toàn cầu hiện đại và thú vị. Học sinh nên sử dụng nghiên cứu, lý luận và đặt câu hỏi để hiểu các quan điểm khác nhau về những vấn đề này và đưa ra những phán đoán của riêng mình. Học sinh được khuyến khích đánh giá cao những quan điểm khác nhau và tham gia tranh luận phản biện với những ý kiến này.

​Kỹ năng

Giáo trình này giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghiên cứu, phân tích và đánh giá, phản ánh, giao tiếp và hợp tác bằng cách khám phá các vấn đề toàn cầu trong các chủ đề. Là một phần của quá trình phát triển, học sinh nên học cách tiếp cận với các tài liệu nghiên cứu liên quan. 

Các tài liệu này nên có sự tương phản về bản chất, bao gồm cả chiều rộng và chiều sâu. Các loại minh chứng minh hoạ mà học sinh sử dụng nên khuyến khích họ tham gia tích cực vào việc xem xét các vấn đề từ những góc độ khác nhau. Những loại bằng chứng này có thể bao gồm chẳng hạn như các bài báo từ phương tiện truyền thông, bộ dữ liệu và lời khai cá nhân.

Khi làm việc với những tài liệu này, học sinh nên xem xét nghiên cứu, bằng chứng và lập luận. Trong giáo trình môn học O Level Global Perspectives, ý nghĩa của các thuật ngữ này như sau.

 • Nghiên cứu – nghiên cứu có hệ thống về một vấn đề toàn cầu để tìm ra bằng chứng và phát triển sự hiểu biết.
 • Bằng chứng – thông tin về một vấn đề toàn cầu giúp phát triển sự hiểu biết hoặc chứng minh rằng những điều đó là đúng đắn.
 • Lập luận – một loạt các lập luận bao gồm các lý do và bằng chứng hỗ trợ cho tuyên bố về một vấn đề.

O Level Global Perspectives (2069) là gì? Tìm gia sư O Level Global Perspectives ở đâu?

Phương thức đánh giá O Level Global Perspectives

Phương thức đánh giá môn O Level Global Perspectives được chia thành 2 bài thi, với thang điểm đánh giá từ A* – E với A* là mức điểm cao nhất học sinh có thể nhận được. Học sinh bắt buộc phải hoàn thành cả hai bài thi là Component 1, Component 2 và Component 3.

Component 1 Component 2
 • Bài thi diễn ra trong 85 phút
 • Bài thi Viết gồm 4 câu hỏi bắt buộc dựa trên các tài liệu về một vấn đề toàn cầu với nhiều quan điểm khác nhau từ các chủ đề trong danh sách chủ đề được học.
 • Thang điểm tối đa: 70 điểm
 • Chiếm 35% số điểm
 • Bài báo cáo cá nhân, nghiên cứu về một vấn đề toàn cầu quan trọng từ những chủ đề được học, nghiên cứu nhiều quan điểm khác nhau và trình bày quan điểm của bản thân.
 • Bài báo cáo từ 1500 – 2000 từ
 • Thang điểm tối đa: 60 điểm
 • Chiếm 30% số điểm

Component 3

 • Dự án theo nhóm
 • Học sinh làm việc theo nhóm chọn một chủ đề và tìm hiểu một vấn đề ở địa phương, hình thành và phát triển dự án dựa trên các khía cạnh và quan điểm về vấn đề
 • Hình thức đánh giá bao gồm Yếu tố nhóm (Giải thích về nghiên cứu và kế hoạch, minh chứng hành động) và Yếu tố cá nhân (Mỗi học sinh viết một bài luận về nghiên cứu của bản thân, đóng góp đến bài tập nhóm).
 • Thang điểm tối đa: 70 điểm
 • Chiếm 35% số điểm

 

Tìm gia sư luyện thi O Level Global Perspectives ở đâu uy tín, chất lượng? 

Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với Times Edu – trung tâm đào tạo uy tín hàng đầu về chứng chỉ O Level và các chương trình học chuyên sâu bằng Tiếng Anh. Chúng tôi tự hào giới thiệu chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa, giúp học sinh phát triển toàn diện và đạt được thành tích tốt nhất trong học tập.

Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và sự tận tâm, chúng tôi cam kết đưa ra phương pháp giảng dạy tối ưu, tập trung vào nhu cầu riêng của từng học sinh. 

Tại Times Edu, chúng tôi sử dụng tài liệu học tập đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng với việc sử dụng công nghệ hiện đại, giúp các em học sinh tăng cường khả năng ghi nhớ và hiểu bài học.

Đặc biệt, chương trình đào tạo cá nhân hoá tại Times Edu còn giúp các em phát triển các kỹ năng mềm như tự tin giao tiếp, khả năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và tinh thần độc lập.

Hãy đến với Times Edu và trải nghiệm chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa của chúng tôi để học tập hiệu quả và đạt được thành tích tốt nhất!

Times Edu 

Fanpage: Times Edu

Website: https://giasutienganhhanoi.com/

Tel: 0362038998

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Orange Space, 8 P. Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của Times Edu?


  CÓ THẺ BẠN QUAN TÂM

  -20%
  592.296 
  -20%
  881.360 
  -20%
  782.000 
  -19%
  856.032 
  -20%
  567.456 
  -20%
  1.018.072 
  -20%
  567.456 
  1.070.650 
  XEM THÊM

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *