TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

IB Language and Culture là gì? Học IB Language and Culture (Ngôn ngữ và Văn hóa) ở đâu 2023?

Ib Language And Culture Là Gì

IB Language and Culture (Ngôn ngữ và Văn hóa) là môn học khá đặc biệt trong chương trình Tú tài quốc tế (IB). Môn học IB Language and Culture không chỉ nghiên cứu về một lĩnh vực cụ thể, mà còn mang tính liên ngành, kết hợp nghiên cứu cả hai lĩnh vực quan trọng trong đời sống xã hội: Ngôn ngữ và Văn hóa.

Tính liên kết và khác biệt của cả hai lĩnh vực này sẽ được làm rõ trong môn học IB Language and Culture. Đối với môn học này, các em học sinh sẽ được tìm hiểu về đời sống ngôn ngữ, văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới khác nhau, giúp các em có góc nhìn sâu sắc, đa chiều về tất cả khía cạnh của đất nước, con người, ngôn ngữ, văn hóa.

Xem thêm: IB Global Politics là gì?

Mục tiêu môn học IB Language and Culture

IB Language and Culture (Ngôn ngữ và Văn hóa), dựa trên các nghiên cứu liên ngành rút ra từ ngôn ngữ học và nhân chủng học xã hội, văn hóa, cùng với phương pháp thực hành ngôn ngữ và văn hóa, giúp các em học sinh định hình bản sắc của mình, ở cấp độ cá nhân và tập thể, từ đó mang lại sự thay đổi trong cách thực hành ngôn ngữ và văn hóa. Môn học tập trung vào các tương tác phức tạp giữa các cá nhân, xã hội, ngôn ngữ và văn hóa. 

IB Language and Culture oi ngôn ngữ không phải là một phương tiện trung lập để giao tiếp mà đúng hơn là một tập hợp các hành vi gắn liền với xã hội. Thông qua khám phá các khái niệm trung tâm như bản sắc, bối cảnh, sức mạnh và sự thay đổi, môn học IB Language and Culture tìm hiểu về phương pháp hình thành ngôn ngữ và cách ngôn ngữ được định hình bởi các giá trị và thực tiễn văn hóa, cũng như bởi các động lực xã hội.

IB Language and Culture được nghiên cứu trong bối cảnh đa ngôn ngữ, đa văn hóa. Trong những bối cảnh đó, học sinh được khuyến khích tham gia vào các nghiên cứu so sánh về ngôn ngữ và văn hóa. Các nghiên cứu so sánh ví dụ như ý nghĩa bối cảnh văn hóa, cách các ngôn ngữ tương tác với nhau hoặc nguyên tại sao một ngôn ngữ cụ thể phát triển mạnh trong khi một số khác lại lụi tàn dần. 

IB Language and Culture là gì? Học IB Language and Culture (Ngôn ngữ và Văn hóa) ở đâu 2023?

Tổng quan nội dung môn học IB Language and Culture

Tất cả học sinh theo học môn IB Language and Culture phải học phần mở đầu và hai chủ đề khám phá khác nhau. Các nghiên cứu về một chủ đề bao gồm nghiên cứu về dân tộc học theo quy định bao gồm i) dân tộc học thứ hai, một tác phẩm văn học và phi văn học; ii) hai tác phẩm văn học hoặc iii) hai tác phẩm phi văn học.

Các kiến thức về dân tộc học, tác phẩm và nội dung tác phẩm bổ sung sẽ liên quan đến các ngôn ngữ và các nền văn hóa mà học sinh nghiên cứu, và có thể bằng ngôn ngữ của khóa học hoặc bằng ngôn ngữ khác.

Nội dung Số giờ dạy
Cấp độ Tiêu chuẩn (SL)
Phần giới thiệu

Phần học này giới thiệu cho học sinh một số thuật ngữ chính của chủ đề liên ngành và cung cấp một khuôn khổ, cách thức học sinh học tập. Các thuật ngữ chính được nghiên cứu trong phần học này:

1. Dấu hiệu, ký hiệu

2. Tính chỉ mục

3. Đa chức năng

4. Đặc điểm ngôn ngữ học

5. Đa ngôn ngữ và liên văn hóa

6. Diễn ngôn

7. Thể loại

8. Hệ tư tưởng ngôn ngữ

9. Quyền bá chủ

10. Sức mạnh tượng trưng

11. Agency

30
Chủ đề nghiên cứu

Các chủ đề trong lĩnh vực nghiên cứu này bao gồm:

1. Ngôn ngữ với tư cách là một dạng thức hành động xã hội và một nguồn tài nguyên văn hóa

2. Tính đa nghĩa của ngôn ngữ

3. Phương thức và ý nghĩa – bằng lời nói, không lời và bằng văn bản

4. Xã hội hóa ngôn ngữ

5. Ngôn ngữ, tư tưởng và văn hóa

6. Ngôn ngữ và diễn xuất

120
Thời gian và Không gian

Các chủ đề trong lĩnh vực nghiên cứu bao gồm:

1. Sự tuyệt chủng và hồi sinh của ngôn ngữ

2. Ngôn ngữ và giới tính 

3. Ngôn ngữ chủng tộc, dân tộc và giai cấp

4. Hệ tư tưởng ngôn ngữ

5. Ngôn ngữ và cơ quan

6. Thực hành đọc viết

Tính liên kết

1. Bản sắc đa ngôn ngữ và đa văn hóa

2. Cộng đồng ngôn luận

3. Tính chỉ mục

4. Dịch thuật

5. Tính liên văn bản: tiếng nói và văn bản

6. Ngôn ngữ và sở hữu

Xem thêm: IB Information Technology in a global society là gì?

Tiêu chí đánh giá môn học IB Language and Culture

Đối với các em học sinh theo học môn IB Language and Culture, các em cần đáp ứng các tiêu chí sau khi hoàn thành chương trình IB Language and Culture dựa trên thang điểm đánh giá các tiêu chí sau, các em sẽ được đánh giá toàn diện về kiến thức, kỹ năng, ứng dụng, …

Tiêu chí đánh giá 1: Kiến thức, hiểu biết, áp dụng, phân tích, đánh giá và tổng hợp

 • các lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa, và các chủ đề bao gồm
 • các thuật ngữ chính, yếu tố lý thuyết và khái niệm trung tâm liên quan đến nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa
 • ý nghĩa của ngôn ngữ trong nhiều văn bản và hình thức khác nhau
 • phương pháp nghiên cứu
 • cách thức thực hành ngôn ngữ và văn hóa tương tác với nhau trong các yếu tố ngữ cảnh
 • cách thức thực hành định hình ngôn ngữ và bản sắc văn hóa.

Tiêu chí đánh giá 2: Phát triển và hoàn thiện các kỹ năng ngôn ngữ và văn hóa bao gồm

 • sử dụng các tài liệu dân tộc học, tự động dân tộc học và phi dân tộc học để hình thành các lập luận và đi đến kết luận cuối cùng
 • so sánh và đối chiếu cách thức hình thành ý nghĩa của các loại văn bản, hình thức, ngôn ngữ khác nhau
 • sự giống và khác nhau của các ngôn ngữ 
 • khám phá kho tàng ngôn ngữ dân tộc và thái độ của con người đối với thực hành ngôn ngữ và văn hóa

IB Language and Culture là gì? Học IB Language and Culture (Ngôn ngữ và Văn hóa) ở đâu 2023?

Bài thi đánh giá môn học IB Language and Culture

Sau khi hoàn thành nội dung môn học IB Language and Culture, các em học sinh cần hoàn thành các bài kiểm tra đánh giá sau để kết thúc môn học này:

Bài thi Nội dung Thời gian (giờ) Trọng số điểm
Paper 1 Bài thi tập trung vào phần giới thiệu về dân tộc học, bao gồm trích đoạn từ ​​một dân tộc học chưa từng thấy. Học sinh trả lời ba câu hỏi bắt buộc dựa trên chủ đề này 1.5 35
Paper 2 Đề bài gồm 4 câu hỏi, mỗi câu dựa trên một trong những khái niệm chính của môn học. Để trả lời một trong những câu hỏi đó,

học sinh viết một bài luận so sánh hai tác phẩm, hai đoạn trích hoặc một tác phẩm và một bài nghiên cứu. Các

bài luận so sánh phải bao gồm các tài liệu tham khảo về bối cảnh nghiên cứu và

các yếu tố lý thuyết được nghiên cứu trong môn học.

1.5 35
Dân tộc học – câu chuyện về cá nhân trong một nền văn hóa Trên cơ sở nghiên cứu được thực hiện bằng ngôn ngữ

và văn hóa, học sinh trình bày một văn bản về dân tộc học tập trung vào trả lời câu hỏi liên quan đến một trong hai chủ đề nghiên cứu, thể hiện quan điểm cá nhân, phản xạ và tương tác với chủ đề.

Mỗi học sinh cần nộp một bài viết dài 1500 từ, sử dụng minh chứng ngôn ngữ và văn hóa để khám phá câu hỏi đã chọn và thể hiện bằng chứng, hiểu biết về nó. 

N/A 30

IB Language and Culture là gì? Học IB Language and Culture (Ngôn ngữ và Văn hóa) ở đâu 2023?

Ôn thi IB Language and Culture ở đâu uy tín?

Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với Times Edu – trung tâm đào tạo uy tín hàng đầu về chương trình Tú tài quốc tế (IB). Chúng tôi tự hào giới thiệu chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa, giúp học sinh phát triển toàn diện và đạt được thành tích tốt nhất trong học tập.

Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và sự tận tâm, chúng tôi cam kết đưa ra phương pháp giảng dạy tối ưu, tập trung vào nhu cầu riêng của từng học sinh. Từ đó, chương trình giúp các em phát triển khả năng ngôn ngữ, toán học, khoa học và xã hội theo tiêu chuẩn Cambridge.

Tại Times Edu, chúng tôi sử dụng tài liệu học tập đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng với việc sử dụng công nghệ hiện đại, giúp các em học sinh tăng cường khả năng ghi nhớ và hiểu bài học.

Đặc biệt, chương trình đào tạo cá nhân hoá tại Times Edu còn giúp các em phát triển các kỹ năng mềm như tự tin giao tiếp, khả năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và tinh thần độc lập.

Hãy đến với Times Edu và trải nghiệm chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa của chúng tôi để học tập hiệu quả môn IB Language and Culture và đạt được thành tích tốt nhất!

Times Edu 

Fanpage: Times Edu

Website: https://giasutienganhhanoi.com/

Tel: 0362038998

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Orange Space, 8 P. Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của Times Edu?


  CÓ THẺ BẠN QUAN TÂM

  349.000 

  SAT (Scholastic Aptitude Test)

  Sách Digital SAT Practice Questions 2024

  349.000 
  299.000 
  299.000 

  Sách Cambridge Primary Stage 3

  Sách Cambridge Primary Global Perspectives 3

  299.000 
  299.000 
  -20%
  592.296 
  XEM THÊM

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   This will close in 0 seconds