TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Cambridge Lower Secondary là gì? Các cách để học tốt chương trình Cambridge Lower Secondary cho học sinh trung học cơ sở 2023

Times Edu Cambridge Lower Secondary

Cambridge Lower Secondary là chương trình giáo dục quốc tế được phát triển bởi Đại học Cambridge, Anh Quốc. Chương trình này dành cho học sinh từ 11 đến 14 tuổi, tương đương với các lớp 6 đến 8 trong hệ thống giáo dục Việt Nam. phương pháp giảng dạy Cambridge Lower Secondary tập trung vào việc phát triển các kỹ năng tư duy, khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, trong khi đồng thời đảm bảo các kiến thức cơ bản trong các môn học. Sau đây, Times Edu xin giới thiệu chương trình này đến với các phụ huynh tại Việt Nam

Cambridge Lower Secondary là gì?

Chương trình Cambridge Lower Secondary (CLS) là một chương trình giáo dục quốc tế dành cho học sinh ở độ tuổi từ 11 đến 14. Chương trình được phát triển bởi Tổ chức Cambridge Assessment International Education, một phần của Đại học Cambridge. Chương trình này cung cấp một nền tảng giáo dục toàn diện để phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho việc tiếp tục học tập trong tương lai.

Mục đích của chương trình Cambridge Lower Secondary là gì?

Chương trình Cambridge Lower Secondary tập trung vào việc phát triển kỹ năng cơ bản của học sinh trong các môn học như Tiếng Anh, Toán học và Khoa học. Ngoài ra, chương trình cũng tập trung vào việc phát triển kỹ năng toàn diện của học sinh bao gồm kỹ năng liên quan đến việc nghiên cứu, sáng tạo, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

Lợi ích của chương trình Cambridge Lower Secondary là gì?

Chương trình Cambridge Lower Secondary cung cấp cho học sinh một môi trường học tập quốc tế, giúp học sinh phát triển khả năng tiếp cận và đánh giá thông tin, tư duy phản biện và học tập độc lập. Nó cũng giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, một kỹ năng quan trọng trong thế giới ngày nay.

Dưới đây là một số lợi ích của chương trình Cambridge Lower Secondary:

 1. Tiêu chuẩn quốc tế: Chương trình này được phát triển dựa trên tiêu chuẩn giáo dục quốc tế, cung cấp cho học sinh một trình độ giáo dục đồng nhất trên toàn cầu.
 2. Phát triển kỹ năng: Chương trình Cambridge Lower Secondary tập trung vào phát triển các kỹ năng cần thiết để học tập hiệu quả như kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm.
 3. Đa dạng chương trình: Chương trình này bao gồm nhiều môn học như tiếng Anh, Toán học, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, giúp học sinh phát triển kiến thức đa dạng.
 4. Chuẩn bị cho chương trình Cambridge Upper Secondary: Chương trình Cambridge Lower Secondary là một bước chuẩn bị quan trọng cho chương trình Cambridge Upper Secondary (IGCSE)chương trình A-level. Học sinh có thể chuyển đổi sang các chương trình này một cách dễ dàng khi đã hoàn thành chương trình Cambridge Lower Secondary.
 5. Đánh giá và phản hồi: Chương trình Cambridge Lower Secondary cung cấp các bài kiểm tra định kỳ để đánh giá tiến độ của học sinh và cung cấp phản hồi về các kỹ năng và kiến thức mà học sinh cần cải thiện.

Sau khi hoàn thành chương trình Cambridge Lower Secondary, học sinh có thể tiếp tục học tập trong chương trình Cambridge Upper Secondary hoặc chuyển sang các chương trình giáo dục khác tại các trường trung học.

Cambridge Lower Secondary là gì? Các cách để học tốt chương trình Cambridge Lower Secondary cho học sinh trung học cơ sở 2023

Nội dung chương trình Cambridge Lower Secondary

Chương trình Cambridge Lower Secondary bao gồm các môn học chính như tiếng Anh, toán học và khoa học. Ngoài ra, chương trình này cũng bao gồm các môn học khác như lịch sử, địa lý, nghệ thuật và thể dục. Chương trình này có một phạm vi rộng lớn và đa dạng, cho phép học sinh phát triển kỹ năng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cấu trúc chương trình Cambridge Lower Secondary

Chương trình Cambridge Lower Secondary được chia thành ba giai đoạn (Stage 7, 8 và 9) và bao gồm các môn học chính sau đây:

 1. Tiếng Anh
 2. Toán học
 3. Khoa học
 4. Lịch sử
 5. Địa lý
 6. Nghệ thuật và thiết kế
 7. Thể dục
 8. Kỹ năng đánh giá tự đánh giá (Assessment Skills)

Hệ thống đánh giá liên tục trong chương trình Cambridge Lower Secondary đảm bảo rằng học sinh đang phát triển các kỹ năng cần thiết và đánh giá tiến độ học tập của học sinh một cách chính xác, kịp thời và công bằng.

Hệ thống chấm điểm Cambridge Lower Secondary

Hệ thống đánh giá trong chương trình Cambridge Lower Secondary được thiết kế để đánh giá tiến độ học tập của học sinh một cách liên tục, công bằng và đa chiều, bao gồm các yếu tố sau:

 1. Bài tập lớn (Extended Task): Học sinh sẽ hoàn thành một số bài tập lớn trong suốt giai đoạn học tập của mình, và được đánh giá dựa trên các tiêu chí liên quan đến môn học đó.
 2. Bài tập về nhà (Homework): Học sinh được giao các bài tập về nhà và đánh giá dựa trên các kết quả đạt được.
 3. Bài kiểm tra (Tests): Học sinh sẽ phải làm các bài kiểm tra trong suốt giai đoạn học tập của mình và được đánh giá dựa trên mức độ đạt được trong từng bài kiểm tra.
 4. Đánh giá của giáo viên (Teacher assessment): Giáo viên sẽ đánh giá tiến độ học tập của học sinh dựa trên các bài tập và hoạt động trong lớp học.
 5. Đánh giá tiến độ (Progression Test): Đây là một bài kiểm tra có cấu trúc để đánh giá kỹ năng của học sinh trong mỗi môn học. Học sinh sẽ làm bài kiểm tra này vào cuối mỗi năm học.

Hệ thống đánh giá này sẽ đánh giá học sinh dựa trên các tiêu chuẩn và chỉ số chuẩn quốc tế và các bậc điểm sẽ được sử dụng để đánh giá thành tích của học sinh. Điểm số của học sinh sẽ được cập nhật thường xuyên và được báo cáo cho phụ huynh và giáo viên để giúp đánh giá tiến độ học tập của học sinh.

Ngoài ra, hệ thống đánh giá này cũng đặc biệt chú trọng đến kỹ năng đánh giá tự đánh giá (Assessment Skills), giúp học sinh tự đánh giá tiến độ học tập của mình, phát triển kỹ năng tự quản lý và xác định các mục tiêu học tập của riêng mình.

Các cách để học tốt chương trình Cambridge Lower Secondary

Dưới đây là một số cách để học tốt chương trình Cambridge Lower Secondary:

 1. Tham gia lớp học: Học sinh nên tham gia tích cực vào lớp học, chú ý lắng nghe giảng dạy của giáo viên và tham gia các hoạt động trong lớp học.
 2. Tự học: Học sinh nên tự học thêm bằng cách đọc tài liệu, sách giáo khoa và tìm hiểu trên mạng để nắm vững kiến thức và đạt kết quả tốt hơn.
 3. Chuẩn bị cho bài kiểm tra: Học sinh cần chuẩn bị kỹ cho các bài kiểm tra và làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức.
 4. Học theo nhóm: Học sinh có thể học cùng nhóm bạn để cùng giải quyết các bài tập và đối chiếu kiến thức. Hình thức học tập nhóm cũng giúp học sinh phát triển kỹ năng làm việc nhóm và trao đổi kiến thức.
 5. Thực hành: Học sinh cần thực hành các kỹ năng môn học để củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng của mình.
 6. Đọc và viết thường xuyên: Đọc và viết thường xuyên giúp học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ và nâng cao khả năng tư duy logic.
 7. Tập trung và lập kế hoạch: Học sinh cần tập trung vào học tập và lập kế hoạch cho các hoạt động học tập của mình để đạt kết quả tốt hơn.
 8. Tham gia các hoạt động ngoại khóa: Tham gia các hoạt động ngoại khóa như tham quan, du lịch, thể thao, âm nhạc, nghệ thuật,.. giúp học sinh phát triển kỹ năng mềm và động lực học tập.

Tóm lại, để học tốt chương trình Cambridge Lower Secondary, học sinh cần chú ý tập trung học tập, đọc sách, làm bài tập, thực hành và tham gia các hoạt động ngoại khóa để phát triển kỹ năng mềm và tăng khả năng đạt kết quả cao trong học tập.

Cambridge Lower Secondary là gì? Các cách để học tốt chương trình Cambridge Lower Secondary cho học sinh trung học cơ sở 2023

Phương pháp giảng dạy Cambridge Lower Secondary

Phương pháp giảng dạy Cambridge Lower Secondary tập trung vào việc phát triển các kỹ năng và kiến thức cơ bản trong các môn học như Toán học, Tiếng Anh, Khoa học, và Nghệ thuật. Phương pháp này có những đặc điểm chính như sau:

 1. Học sinh được khuyến khích phát triển các kỹ năng tư duy độc lập, khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo.
 2. Học sinh được khuyến khích học tập theo phương pháp thực hành, nghiên cứu và khám phá, trong đó giáo viên có vai trò là người hướng dẫn.
 3. Giáo viên sử dụng các tài liệu giảng dạy do Đại học Cambridge cung cấp, bao gồm sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và bài kiểm tra.
 4. Giáo viên đánh giá quá trình học tập của học sinh bằng các bài kiểm tra và đánh giá liên tục.
 5. Học sinh được khuyến khích học tập theo nhóm, từ đó phát triển kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và trao đổi thông tin.
 6. Chương trình giáo dục Cambridge Lower Secondary được thiết kế để phù hợp với các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế, nhằm chuẩn bị cho học sinh tiếp cận các chương trình giáo dục cao hơn, chẳng hạn như chương trình Cambridge IGCSE.

Tìm giáo viên ôn thi Cambridge Primary, Lower Secondary Checkpoint ở đâu?

Các đầu sách Cambridge Lower Secondary

Dưới đây là một số đầu sách tham khảo cho chương trình Cambridge Lower Secondary:

Cambridge Lower Secondary Global English 

Sách giáo khoa tiếng Anh cho học sinh cấp trung học giáo dục phổ thông, bao gồm các bài tập luyện tập ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng đọc, viết và nói.

Cambridge Lower Secondary Science

Sách giáo khoa khoa học cho học sinh cấp trung học giáo dục phổ thông, giúp học sinh phát triển khả năng tư duy khoa học, hiểu biết về các khái niệm khoa học và cách thực hiện các thí nghiệm.

Cambridge Lower Secondary Mathematics

Sách giáo khoa toán học cho học sinh cấp trung học giáo dục phổ thông, giúp học sinh nắm vững kiến thức về toán học, giải quyết các bài tập, và áp dụng toán học vào các bài toán thực tế.

Cambridge Lower Secondary Global Perspectives

Sách giáo khoa về Global Perspectives cho học sinh cấp trung học giáo dục phổ thông, giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy toàn cầu, tư duy phản biện, nâng cao khả năng trao đổi thông tin và cải thiện kỹ năng viết lách.

Cambridge Stage Lower Secondary Science – English Language Skills

Cambridge Stage Lower Secondary Science – English Language Skills là hai phần quan trọng trong chương trình giáo dục của Cambridge.

Collins Cambridge Lower Secondary

Tổng hợp sách Cambridge Lower Secondary

Cambridge Lower Secondary tại Times Edu

Chương trình học Cambridge Lower Secondary cho học sinh trung học tại Times Edu

Bạn đang tìm kiếm một chương trình giáo dục chất lượng, tốt nhất để giúp con em bạn phát triển toàn diện về mặt học thuật và kỹ năng sống? Vậy thì, chương trình học Cambridge Lower Secondary tại Times Edu chính là lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

Với phương pháp personalized, chương trình học Cambridge Lower Secondary tại Times Edu sẽ giúp học sinh của bạn phát triển toàn diện về mặt học thuật và kỹ năng sống thông qua một quá trình học tập cá nhân hóa. Tại Times Edu, chúng tôi cam kết cung cấp cho học sinh một trải nghiệm học tập độc đáo, đảm bảo rằng từng học sinh được hỗ trợ và động viên để đạt được tiềm năng của mình.

Với sự hỗ trợ của đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, chương trình học Cambridge Lower Secondary tại Times Edu sẽ giúp học sinh phát triển các kỹ năng quan trọng như tư duy logic, giải quyết vấn đề, giao tiếp và tự tin trong học tập. Đồng thời, chương trình cũng tập trung vào việc phát triển khả năng tiếng Anh của học sinh thông qua các hoạt động học tập đa dạng và thú vị.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng các tài nguyên giáo dục chất lượng của Cambridge để đảm bảo rằng học sinh của chúng tôi được tiếp cận với các tài liệu học tập phù hợp và hiệu quả nhất. Hơn nữa, chương trình học tại Times Edu cũng kết hợp các hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh phát triển các kỹ năng mềm như tinh thần đồng đội, kỷ luật và tự quản.

Với phương pháp personalized và sự tận tâm của đội ngũ giáo viên, chương trình học Cambridge Lower Secondary tại Times Edu sẽ giúp con em bạn phát triển toàn diện về mặt học thuật và kỹ năng sống, chuẩn bị cho họ một tương lai thành công. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký học tập.

Times Edu 

Fanpage: Times Edu

Website: https://giasutienganhhanoi.com/

Tel: 0362038998

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Orange Space, 8 P. Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đặt lịch học thử miễn phí với giảng viên


  CÓ THẺ BẠN QUAN TÂM

  349.000 

  SAT (Scholastic Aptitude Test)

  Sách Digital SAT Practice Questions 2024

  349.000 
  299.000 
  299.000 

  Sách Cambridge Primary Stage 3

  Sách Cambridge Primary Global Perspectives 3

  299.000 
  299.000 
  -20%
  592.296 
  XEM THÊM

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *