TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Cambridge Stage 7 Lower Secondary Science Learner’s Book (Second Edition 2021)

368.000 

Sách Cambridge Stage 7 Lower Secondary Science Learner’s Book, hướng dẫn hoàn hảo cho học sinh muốn tốt trong môn khoa học. Với phương pháp tổng quát và hấp dẫn, cuốn sách này bao gồm tất cả các chủ đề cần thiết cho học sinh trung học cơ sở theo chương trình Cambridge. Phiên bản thứ hai, được cập nhật vào năm 2021, bao gồm nội dung mới và được cập nhật để giúp học sinh đầy đủ và cập nhật với các tiến bộ mới nhất trong khoa học.

Thiết kế để hỗ trợ học tập tự chủ và suy nghĩ tự do, cuốn sách Cambridge Stage 7 Lower Secondary Science Learner’s Book được đầy đủ hoạt động tương tác, thực nghiệm thực tế và ví dụ từ cuộc sống giúp khoa học trở nên sống động. Với giải thích rõ ràng, hình ảnh hỗ trợ và ngôn ngữ dễ sử dụng, cuốn sách này là tài nguyên quan trọng cho học sinh cấp độ nào.

Đánh giá của khách hàng:

Hotline: 0362038998

Sách Khoa học Cambridge Lower Secondary Science 7
Cambridge Stage 7 Lower Secondary Science Learner’s Book (Second Edition 2021)

368.000 

Mua Ngay