TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Cambridge Stage 7 Lower Secondary Science Learner’s Book (Second Edition 2021)

440.000 

“Sách Cambridge Stage 7 Lower Secondary Science Learner’s Book, hướng dẫn hoàn hảo cho học sinh muốn tốt trong môn khoa học. Với phương pháp tổng quát và hấp dẫn, cuốn sách này bao gồm tất cả các chủ đề cần thiết cho học sinh trung học cơ sở theo chương trình Cambridge. Phiên bản thứ hai, được cập nhật vào năm 2021, bao gồm nội dung mới và được cập nhật để giúp học sinh đầy đủ và cập nhật với các tiến bộ mới nhất trong khoa học.”

Đánh giá của khách hàng:

Hotline: 0346.29.6666

Sách Khoa học Cambridge Lower Secondary Science 7
Cambridge Stage 7 Lower Secondary Science Learner’s Book (Second Edition 2021)

440.000