TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Cambridge Primary Stage 2 là một phần của chương trình Cambridge Primary, dành cho học sinh từ 6 tuổi. Nó tiếp tục cung cấp cho học sinh một cơ sở kiến thức mạnh về các môn học cơ bản như Toán, Tiếng Anh, Khoa học và Ngữ văn, và giúp học sinh phát triển kỹ năng tự học và tự giải quyết vấn đề.
Chương trình Cambridge Primary Stage 2 (Cấp độ Tiểu học II của Chương trình Cambridge) có vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh tiểu học tiếp tục phát triển kỹ năng cơ bản và chuẩn bị cho việc học tập ở cấp độ tiếp theo. Chương trình này bao gồm các môn học chính như tiếng Anh, toán học, khoa học, văn học và nghệ thuật.

Cụ thể, các đối tượng học sinh tiểu học học chương trình này sẽ được:

Phát triển kỹ năng tiếng Anh: Chương trình Cambridge Primary Stage 2 tiếp tục giúp học sinh tiểu học phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản như ngữ pháp, từ vựng và viết. Học sinh sẽ được học cách sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, truyền đạt ý kiến ​​của mình và đọc hiểu các tài liệu văn học đơn giản.

Xây dựng nền tảng toán học: Chương trình này tiếp tục giúp học sinh tiểu học phát triển khả năng giải quyết vấn đề và tư duy logic thông qua việc áp dụng các khái niệm toán học cơ bản như số học, hình học, đại số và thống kê.

Khám phá khoa học: Chương trình Cambridge Primary Stage 2 giúp học sinh tiểu học khám phá các khái niệm khoa học cơ bản.

Phát triển kỹ năng xã hội: Chương trình Cambridge Primary Stage 2 giúp học sinh tiểu học phát triển kỹ năng xã hội và trở thành những người đóng góp tích cực cho cộng đồng. Họ sẽ được học cách làm việc nhóm, tôn trọng ý kiến ​​của người khác và giải quyết xung đột.

Chương trình Cambridge Primary Stage 2 cung cấp cho học sinh nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng và đạt được thành tựu trong học tập và cộng đồng. Nó cũng giúp học sinh đánh giá và xác định mức độ tiến bộ của mình và tập trung vào việc cải thiện kỹ năng và năng lực. Chương trình này cung cấp cho học sinh một môi trường học tập tích cực và sáng tạo, giúp họ giải quyết vấn đề và tự học một cách tự nhiên.