TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Hiển thị tất cả 4 kết quả

MYP là viết tắt của “Middle Years Programme,” một trong ba chương trình chính của Tổ chức Giáo dục Quốc tế (International Baccalaureate, IB). Chương trình MYP là một giai đoạn quan trọng trong hệ thống IB, dành cho học sinh trong độ tuổi từ 11 đến 16, tập trung vào việc phát triển một cách toàn diện về kiến thức, kỹ năng, và giá trị đạo đức. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về chương trình MYP:

Mục tiêu: Chương trình MYP nhấn mạnh mục tiêu phát triển học sinh thành những cá nhân có kiến thức sâu rộng, tư duy linh hoạt, khả năng xử lý thông tin phức tạp, và có ý thức xã hội. MYP cũng tập trung vào việc giáo dục học sinh trở thành người tự quản lý và có ý thức về vai trò xã hội.

Cấu trúc chương trình: MYP chia chương trình thành 8 môn học chính, bao gồm Ngôn ngữ và Văn hóa, Toán học, Môn khoa học, Nghệ thuật, Âm nhạc, Thể thao và Tư duy sáng tạo (Design), Tư duy sáng tạo (Arts), và Ngôn ngữ thứ hai. Môn “Môn khoa học” bao gồm các lĩnh vực như Hóa học, Sinh học, và Vật lý.

Phương pháp giảng dạy: MYP khuyến khích việc học tập thông qua thực hành, dự án, và tư duy phản biện. Học sinh thường tham gia vào các dự án nghiên cứu, thảo luận, và hoạt động tương tác để nắm vững kiến thức và kỹ năng.

Đánh giá: Chương trình MYP sử dụng cách tiếp cận đánh giá đa dạng để đo lường sự phát triển của học sinh. Đánh giá không chỉ dựa trên kiến thức mà còn bao gồm khả năng nghiên cứu, tư duy phản biện, và các khả năng mềm khác.

Là một phần của hệ thống IB: Chương trình MYP thường là giai đoạn trung học tiền đại học trong hệ thống IB. Sau đó, học sinh có thể tiếp tục với chương trình Diploma Programme (DP) ở giai đoạn trung học sau đại học.

-20%
767.280 
-20%
677.304 
-20%
772.432 
-20%
1.103.816 

    This will close in 0 seconds