TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

PYP là viết tắt của “Primary Years Programme,” một trong ba chương trình chính của tổ chức Giáo dục Quốc tế (International Baccalaureate, IB). Chương trình này được thiết kế cho học sinh từ 3 đến 12 tuổi và tập trung vào việc phát triển một cách toàn diện trong các lĩnh vực như kiến thức, kỹ năng và giá trị đạo đức. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về chương trình PYP:

Mục tiêu: Chương trình PYP nhấn mạnh việc phát triển một học sinh tự tin, có ý thức xã hội và có kiến thức sâu rộng, đồng thời khuyến khích tư duy sáng tạo và tư duy độc lập.

Cấu trúc chương trình: PYP chia chương trình thành 6 môn học chính, bao gồm Ngôn ngữ, Toán học, Nghệ thuật, Môn khoa học, Xã hội học, và Môn phát triển cá nhân. Các môn học này được tích hợp trong các đơn vị học tập chủ đề (Units of Inquiry) có tính liên quan và ý nghĩa đối với cuộc sống hàng ngày của học sinh.

Phương pháp giảng dạy: PYP sử dụng phương pháp học tập dựa trên dự án, khám phá và tư duy phản biện. Học sinh được khuyến khích tự tìm hiểu, đặt câu hỏi và tương tác trong quá trình học.

Đánh giá: PYP sử dụng cách tiếp cận đánh giá đa dạng để đo lường sự phát triển của học sinh, bao gồm cả việc đánh giá qua thời gian và đánh giá cuối kỳ.

Phát triển cá nhân: Chương trình PYP cũng chú trọng đến việc phát triển các giá trị đạo đức và phát triển cá nhân. Học sinh được khuyến khích trở thành người tự quản lý, có ý thức về vai trò xã hội và có khả năng làm việc độc lập.

Quốc tế hóa: Mục tiêu của PYP là phát triển những công dân toàn cầu, với nhận thức về các vấn đề quốc tế và tôn trọng đa dạng văn hóa.

-20%

PYP - IB Primary Years

Oxford International Primary Maths 5

812.360 
-20%
387.872 
-20%
635.352 
-20%
508.944 
-20%
490.176 
-20%
594.688 
-20%
602.968 
-20%
441.416 
-20%
168.176 
-20%
570.400 
-20%
345.000 
-20%

    This will close in 0 seconds