TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

IBDP là viết tắt của “International Baccalaureate Diploma Programme,” một trong ba chương trình chính của Tổ chức Giáo dục Quốc tế (International Baccalaureate, IB). Chương trình này là giai đoạn cao cấp của hệ thống IB, dành cho học sinh từ 16 đến 19 tuổi, trước khi họ bước vào đại học. Chương trình IBDP nổi tiếng với sự khó khăn và tính toàn diện của nó, và nó tập trung vào việc phát triển kiến thức sâu rộng, kỹ năng tư duy, và giá trị đạo đức. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về chương trình IBDP:

Mục tiêu: Chương trình IBDP nhấn mạnh mục tiêu phát triển học sinh thành những cá nhân có kiến thức sâu rộng, tư duy phản biện, khả năng xử lý thông tin phức tạp, và có ý thức xã hội và đạo đức. IBDP cũng tập trung vào việc giáo dục học sinh trở thành công dân toàn cầu và người tự quản lý.

Cấu trúc chương trình: IBDP bao gồm một loạt các môn học chính, bao gồm Ngôn ngữ và Văn hóa (Tổng quát hoặc Thứ hai), Toán học, Môn khoa học, Nghệ thuật, Môn xã hội học, và Môn phát triển cá nhân. Học sinh cũng phải tham gia vào môn Tiếng Anh (Language A: Literature hoặc Language A: Language and Literature) và môn Tiếng nước khác (Language B) nếu phù hợp.

Phương pháp giảng dạy: IBDP khuyến khích việc học tập thông qua thảo luận, nghiên cứu độc lập, dự án, và việc tư duy phản biện. Chương trình này đặc biệt tạo điều kiện cho học sinh phát triển khả năng nghiên cứu và viết bài luận chất lượng cao.

Đánh giá: IBDP sử dụng một hệ thống đánh giá nghiêm ngặt, bao gồm bài kiểm tra cuối kỳ, bài luận mở rộng (Extended Essay), và các dự án nghiên cứu. Điểm số cuối kỳ dựa trên sự hoàn thành của học sinh trong từng môn học.

Tính toàn diện: Chương trình IBDP cũng khuyến khích hoạt động ngoại khóa và dự án xã hội để học sinh phát triển kỹ năng lãnh đạo và tham gia trong cộng đồng.

    This will close in 0 seconds