Đội Ngũ Gia Sư Times Edu

Những giảng viên nhiều năm kinh nghiệm

học viên ielts điểm cao

MR BẢO NGUYÊN – “ANH GIÁO”

ĐÀO TẠO 100+ HỌC VIÊN IELTS ĐIỂM CAO


Kinh nghiệm

✓ 8.5 IELTS Listening

✓ Cử nhân khoa Luật Quốc tế trường Học viện Ngoại Giao

✓ 4 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh tại các trung tâm Tiếng Anh lớn như IDP, Apollo.

Bằng cấp

Xem chi tiết thông tin giảng viên

 

học viên ielts điểm cao

MR BẢO NGUYÊN – “ANH GIÁO”

ĐÀO TẠO 100+ HỌC VIÊN IELTS ĐIỂM CAO


Kinh nghiệm

✓ 8.5 IELTS Listening

✓ Cử nhân khoa Luật Quốc tế trường Học viện Ngoại Giao

✓ 4 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh tại các trung tâm Tiếng Anh lớn như IDP, Apollo.

Bằng cấp

Xem chi tiết thông tin giảng viên

 

học viên ielts điểm cao

MR BẢO NGUYÊN – “ANH GIÁO”

ĐÀO TẠO 100+ HỌC VIÊN IELTS ĐIỂM CAO


Kinh nghiệm

✓ 8.5 IELTS Listening

✓ Cử nhân khoa Luật Quốc tế trường Học viện Ngoại Giao

✓ 4 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh tại các trung tâm Tiếng Anh lớn như IDP, Apollo.

Bằng cấp

Xem chi tiết thông tin giảng viên