TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Sách Oxford International Primary Computing Student Book Grade 3

602.968 

🎓 “Oxford International Primary Computing Student Book Grade 3” là một cuốn sách dành cho học sinh lớp 3, giúp họ hiểu về công nghệ thông tin, lập trình máy tính và thế giới số hóa. Cuốn sách này giới thiệu các khái niệm cơ bản về máy tính và phần mềm, hướng dẫn về lập trình máy tính bằng ngôn ngữ đơn giản, và kết nối giữa công nghệ thông tin và môn toán học. Học sinh sẽ thực hành lập trình, giải quyết bài toán toán học, và phát triển kỹ năng số hóa.

📚 Cuốn sách cung cấp kiến thức thiết yếu để học sinh tự tin tham gia vào thế giới kỹ thuật số đầy thách thức và cung cấp các ví dụ thực tế về cách công nghệ thông tin ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Nó cũng nhấn mạnh về quy tắc an toàn trực tuyến và trách nhiệm trong việc sử dụng công nghệ.

🌿 “Oxford International Primary Computing Student Book Grade 3” là tài liệu hữu ích giúp học sinh phát triển nền tảng vững chắc về công nghệ thông tin và lập trình máy tính.

Đánh giá của khách hàng:

Hotline: 0362038998

Sách Oxford International Primary Computing Student Book Grade 3

602.968 

Mua Ngay