TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Sách AP English Literature and Composition Premium (2022-2023) 8 Practice Tests +

404.616 

🌈 Cuốn sách “AP English Literature and Composition Premium (2022-2023) 8 Practice Tests +” là một tài liệu quan trọng dành cho các học sinh chuẩn bị cho kỳ thi AP English Literature and Composition. Cuốn sách cung cấp tám bài kiểm tra thực hành mới mẻ và đầy đủ giải thích chi tiết, giúp bạn nắm vững cấu trúc và kiến thức cần thiết cho kỳ thi. Nó cũng đi kèm với chiến lược thi và mẹo thi để bạn tự tin đối mặt với bài kiểm tra thách thức này.

📘 Điểm Nổi Bật:

  1. Tám Bài Kiểm Tra Thực Hành: Cuốn sách cung cấp tám bài kiểm tra thực hành tương tự với kỳ thi AP thực tế, giúp bạn làm quen với định dạng và kiểu câu hỏi mà bạn sẽ gặp trong kỳ thi chính thức.
  2. Giải Thích Chi Tiết: Mỗi bài kiểm tra đi kèm với giải thích chi tiết cho từng câu hỏi, giúp bạn hiểu rõ lý do tại sao một câu trả lời là đúng hoặc sai.
  3. Chiến lược và Mẹo Thi: Cuốn sách cung cấp các chiến lược và mẹo thi để bạn có thể làm bài hiệu quả hơn và quản lý thời gian trong kỳ thi.
  4. Thử Thách Bổ Sung: Ngoài tám bài kiểm tra, cuốn sách cũng cung cấp các bài tập bổ sung để bạn có thể rèn luyện và củng cố kiến thức của mình.
Đánh giá của khách hàng:

Hotline: 0362038998

Sách AP English Literature and Composition Premium (2022-2023) 8 Practice Tests +

404.616 

Mua Ngay