TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Sách AP English Literature and Composition Premium (2024) 8 Practice Tests +

437.368 

🌟 Cuốn sách “AP English Language And Composition Premium, 2024: 8 Practice Tests “ là một nguồn tài liệu học tập ấn tượng cho các học sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi AP Language and Composition. Cuốn sách này bao gồm tám bài kiểm tra thực hành, tài liệu lý thuyết chi tiết, đánh giá kết quả, và truy cập trực tuyến vào tài liệu thực hành bổ sung.

📚 Lợi ích chính:

  • Thực hành Số Lượng Lớn: Với tám bài kiểm tra thực hành, học sinh có cơ hội luyện tập và làm quen với định dạng và kiểu dáng của kỳ thi AP Language and Composition. Điều này giúp họ cải thiện kỹ năng viết và phân tích văn bản.
  • Phản Hồi Chi Tiết: Đánh giá kết quả sau mỗi bài kiểm tra giúp học sinh hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm yếu của mình, từ đó có cơ hội cải thiện kỹ năng viết và phân tích.
  • Tài Liệu Lý Thuyết: Cuốn sách cung cấp tài liệu lý thuyết chi tiết để giúp học sinh hiểu rõ về các khái niệm và phương pháp cần thiết cho kỳ thi.
  • Truy Cập Trực Tuyến: Học sinh có thể truy cập trực tuyến vào tài liệu thực hành bổ sung và tài liệu học tập điện tử, giúp họ luyện tập bất cứ lúc nào, bất kể đâu.
  • Kế Hoạch Ôn Tập: Cuốn sách đi kèm với kế hoạch ôn tập chi tiết, giúp học sinh tổ chức thời gian học tập một cách hiệu quả.
Đánh giá của khách hàng:

Hotline: 0362038998

Sách AP English Literature and Composition Premium (2024) 8 Practice Tests +

437.368 

Mua Ngay