TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Sách Cambridge International AS Level Information Technology Practical Skills Workbook

509.864 

🌟 Sách “Cambridge International AS Level Information Technology Practical Skills Workbook” là một tài liệu học tập quan trọng dành cho học sinh chuẩn bị cho kỳ thi AS Level về Công nghệ Thông tin của Cambridge International. Nó cung cấp một loạt các bài tập thực hành và hướng dẫn chi tiết để phát triển và kiểm tra kỹ năng thực hành Công nghệ Thông tin.

📖 5 Lợi Ích Chính:

  1. Phát Triển Kỹ Năng Thực Hành: Cuốn sách này giúp học sinh phát triển kỹ năng thực hành Công nghệ Thông tin một cách chi tiết và tổng quan.
  2. Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi: Với các bài tập thực hành và bài kiểm tra, cuốn sách này giúp học sinh tự tin và thành thạo trong kỳ thi AS Level.
  3. Hướng Dẫn Chi Tiết: Mỗi bài tập đi kèm với hướng dẫn chi tiết, giúp học sinh thực hiện các nhiệm vụ một cách chính xác và hiệu quả.
  4. Kiểm Tra Kỹ Năng: Cuốn sách này cung cấp cơ hội cho học sinh tự kiểm tra và cải thiện kỹ năng thực hành của họ.
  5. Hỗ Trợ Tự Học: Là một nguồn tài liệu tự học, cuốn sách giúp học sinh tự nắm bắt và nâng cao kỹ năng thực hành Công nghệ Thông tin một cách độc lập.
Đánh giá của khách hàng:

Hotline: 0362038998

Sách Cambridge International AS Level Information Technology Practical Skills Workbook

509.864 

Mua Ngay