TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Sách Cambridge Lower Secondary English Learner’s Book 7 second Edition

459.000 

“Cambridge Lower Secondary English Learner’s Book 7 2nd Edition” là một cuốn sách giáo trình được thiết kế cho học sinh ở cấp học Cambridge Lower Secondary (Trung học cơ sở) cấp độ 7. Cuốn sách này nhằm phát triển và củng cố kỹ năng tiếng Anh của học sinh thông qua nhiều hoạt động và bài học thú vị.

🔍 “Cambridge Lower Secondary English Learner’s Book 7 2nd Edition” là một công cụ quan trọng giúp học sinh và giáo viên chuẩn bị cho khóa học Cambridge Lower Secondary và phát triển kỹ năng tiếng Anh của học sinh ở cấp độ trung học cơ sở. Cuốn sách này giúp học sinh nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh và phát triển kỹ năng trong việc nói, viết và hiểu tiếng Anh ở mức độ nâng cao.

Đánh giá của khách hàng:

Hotline: 0362038998

Sách Cambridge Lower Secondary English Learner’s Book 7 second Edition

459.000 

Mua Ngay