TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Sách Oxford IB Prepared: History for IB Diploma Programme

607.016 

🌟 Sách “Oxford IB Prepared: History for IB Diploma Programme” là một cuốn sách dành riêng cho học sinh tham gia chương trình IB về Lịch sử. Cuốn sách này cung cấp kiến thức toàn diện về lịch sử thế giới và giúp học sinh chuẩn bị cho kỳ thi IB bằng cách đảm bảo sự hiểu biết sâu rộng về các sự kiện lịch sử quan trọng.

📢 Lợi ích chính:

  1. Kiến thức Toàn diện: Cuốn sách bao quát các thời kỳ và chủ đề lịch sử quan trọng, giúp học sinh hiểu rõ cả khía cạnh lịch sử thế giới và lịch sử của các quốc gia khác nhau.
  2. Cấu trúc Hệ thống: Sách được tổ chức một cách có hệ thống, giúp học sinh theo dõi thông tin và kiến thức một cách dễ dàng và có logic.
  3. Chuẩn bị cho Chương trình IB: Cuốn sách này được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu của chương trình IB, giúp học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi IB.
  4. Tài liệu Bổ sung: Ngoài cuốn sách gốc, sách còn cung cấp các tài liệu bổ sung như bài giảng PowerPoint và bài kiểm tra thử nghiệm để hỗ trợ học sinh trong việc ôn tập và kiểm tra kiến thức.
  5. Tác giả có Kinh nghiệm: Tác giả Alexis Mamaux và David Keys là những chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực lịch sử và giảng dạy, đảm bảo sự chắc chắn và đáng tin cậy của thông tin trong cuốn sách.
Đánh giá của khách hàng:

Hotline: 0362038998

Sách Oxford IB Prepared: History for IB Diploma Programme

607.016 

Mua Ngay