TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Sách Barrons AP U.S. History Premium 2024: 5 Practice Tests + Comprehensive Review + Online Practice

310.776 

📝 Sách “Barrons AP U.S. History Premium 2024: 5 Practice Tests + Comprehensive Review + Online Practice” là nguồn tài liệu hàng đầu cho học sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi AP U.S. History năm 2024. Cuốn sách bao gồm bài kiểm tra thực hành, đánh giá lịch sử toàn diện và tài liệu học trực tuyến để giúp bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi quan trọng này.

📚 Lợi ích

  1. 5 Bài Kiểm Tra Thực Hành: Cuốn sách cung cấp 5 bài kiểm tra thực hành với nhiều loại câu hỏi khác nhau, từ thử nghiệm đến bài luận, giúp bạn rèn luyện kỹ năng và làm quen với định dạng của kỳ thi thực tế.
  2. Đánh Giá Toàn Diện: Cuốn sách đánh giá toàn diện lịch sử Hoa Kỳ từ các sự kiện quan trọng đầu tiên đến hiện đại, giúp bạn nắm vững kiến thức về lịch sử và văn hóa của Hoa Kỳ.
  3. Tài Liệu Học Trực Tuyến: Cuốn sách kết hợp với tài liệu học trực tuyến, bao gồm nhiều bài kiểm tra thực hành và tài liệu tham khảo để bạn có thể ôn tập mọi lúc, mọi nơi.
  4. Hướng Dẫn Chi Tiết: Cuốn sách cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách tiếp cận và phân tích lịch sử Hoa Kỳ. Bạn sẽ hiểu sâu hơn về các sự kiện và nhân vật quan trọng.
  5. Chuẩn Bị Hiệu Quả: Cuốn sách giúp bạn chuẩn bị hiệu quả cho kỳ thi AP U.S. History và tự tin đối diện với nó.
Đánh giá của khách hàng:

Hotline: 0362038998

Sách Barrons AP U.S. History Premium 2024: 5 Practice Tests + Comprehensive Review + Online Practice

310.776 

Mua Ngay

    This will close in 0 seconds