TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Collins Cambridge Lower Secondary Maths Stage 7 Student’s Book (2nd Edition 2021)

432.000 

Cuốn sách Collins Cambridge Lower Secondary Maths Stage 7 là công cụ hoàn hảo cho học sinh muốn cải thiện kỹ năng toán học của mình. Phiên bản thứ hai của cuốn sách này, được xuất bản năm 2021, đã được cập nhật để phù hợp với các tiêu chuẩn giáo dục mới nhất và được thiết kế để giúp học sinh hiểu các khái niệm toán học một cách hấp dẫn và tương tác. Cuốn sách này là tài nguyên bắt buộc cho bất kỳ học sinh nào trong giai đoạn trung học cơ sở.

Đánh giá của khách hàng:

Hotline: 0362038998

Collins Cambridge Lower Secondary Maths Stage 7 Student’s Book (2nd Edition 2021)

432.000 

Mua Ngay

    This will close in 0 seconds