TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

AS & A Level English Language (9093) là gì? Ôn thi AS & A Level English Language ở đâu uy tín, chất lượng?

A Level English Language Là Gì

AS & A Level English Language (Ngôn ngữ Anh) thuộc chương trình giáo dục quốc tế A Level dành cho học sinh trung học phổ thông. AS & A Level English Language cũng là môn học được nhiều học sinh lựa chọn trong quá trình học vì tính ứng dụng cao và tính học thuật giúp các em đạt được nhiều nhận thức mới mẻ về ngôn ngữ Anh và áp dụng vào học tập, công việc và đời sống, đặc biệt có ý nghĩa đối với các em lựa chọn du học tại các nước nói Tiếng Anh sau khi hoàn thành chương trình phổ thông.

Hãy cùng Times Edu tìm hiểu về môn học A Level English Language trong bài viết dưới đây.

 

Mục tiêu môn học AS & A Level English Language

AS & A Level English Language là môn ngôn ngữ hướng đến sự phát triển toàn diện về ngôn ngữ Anh cho các em học sinh ngay từ cấp học phổ thông, giúp các em học tập và áp dụng ngôn ngữ này thành thạo. Mục đích của AS & A Level English Language bao gồm:

 • Giúp học sinh tận hưởng trải nghiệm học tiếng Anh
 • Phát triển hiểu biết và đánh giá đối với các văn bản ở nhiều thể loại, phong cách và ngữ cảnh, hướng đến các đối tượng đọc giả khác nhau
 • Giao tiếp hiệu quả, sáng tạo, chính xác và phù hợp 
 • Phát triển các kỹ năng đọc, phân tích và nghiên cứu
 • Phát triển khả năng đánh giá các khái niệm và kỹ thuật trong việc học tiếng Anh
 • Xây dựng nền tảng vững chắc để nghiên cứu sâu hơn về ngôn ngữ và ngôn ngữ học

AS & A Level English Language (9093) là gì? Ôn thi AS & A Level English Language ở đâu uy tín, chất lượng?

Nội dung môn học A Level English Language

Nội dung môn A Level English Language được chia theo các bài thi như sau:

Paper 1: Đọc (Reading)

Bao gồm 2 nội dung học tập chính, trong đó bao gồm:

– Kiến thức và hiểu biết về

 • Các quy ước về hình thức của các văn bản
 • Yếu tố ngôn ngữ và đặc điểm văn học của văn bản
 • Tầm quan trọng của đọc giả trong cả việc sáng tạo và tiếp nhận văn bản
 • Ý nghĩa của thể loại, mục đích và ngữ cảnh đối với văn bản

– Kỹ năng và kỹ thuật

 • Đọc hiểu các văn bản 
 • Phân tích cách thức và ý nghĩa của yếu tố ngôn ngữ kết hợp với nhau trong một văn bản 
 • Nhận ra các dạng văn bản phi hư cấu khác nhau và các quy ước của chúng
 • Viết phân tích về hiệu quả của các yếu tố ngôn ngữ và đặc điểm văn học
 • Tích hợp các điểm phân tích riêng lẻ vào các đánh giả tổng thể đối với văn bản
 • Lựa chọn và diễn giải các từ và cụm từ trong văn bản một cách cẩn thận và chính xác
 • Nhận biết và nhận xét về phong cách tổng thể của văn bản và minh họa thông qua các trường hợp phân tích ngôn ngữ cụ thể
 • Sử dụng các trích dẫn và bằng chứng, kết hợp với đánh giá, để tạo ra các bài bình luận chính xác, có ý nghĩa
 • Sử dụng ngôn ngữ phù hợp để liên kết các trích dẫn và bằng chứng với các bình luận giải thích
 • Tích hợp các trích dẫn và bằng chứng vào một lập luận chặt chẽ
 • Viết các đoạn văn ngắn, có định hướng để phản hồi một văn bản
 • Viết các thể loại văn bản khác nhau
 • Viết một văn bản theo thể loại khác, sử dụng lại nội dung/tài liệu văn bản trước đó
 • So sánh văn phong và các yếu tố ngôn ngữ trong văn bản của người học với văn phong của một văn bản nhất định.

Paper 2: Viết (Writing)

– Kiến thức và hiểu biết về:

 • Các quy ước về hình thức của các văn bản
 • Yếu tố ngôn ngữ và đặc điểm văn học của văn bản
 • Tầm quan trọng của đọc giả trong cả việc sáng tạo và tiếp nhận văn bản
 • Ý nghĩa của thể loại, mục đích và ngữ cảnh đối với văn bản

– Kỹ năng và kỹ thuật:

 • Viết cho một đối tượng và mục đích cụ thể, để đáp ứng yêu cầu
 • Tạo ra một cấu trúc phù hợp cho các văn bản dài
 • Tổ chức bài viết để đạt được mục đích cụ thể
 • Cấu trúc các đoạn văn
 • Sử dụng các yếu tố ngôn ngữ và văn học 
 • Thể hiện ý tưởng đúng chính xác và rõ ràng qua câu, từ
 • Phản ánh và đánh giá chất lượng bài viết của chính họ, bao gồm các khía cạnh liên quan đến mục đích, hình thức và đối tượng 

AS & A Level English Language (9093) là gì? Ôn thi AS & A Level English Language ở đâu uy tín, chất lượng?

Paper 3: Phân tích ngôn ngữ (Language Analysis)

Phần A: Sự thay đổi ngôn ngữ

– Nhận thức và hiểu biết về:

 • Trình tự thời gian và các đặc điểm cơ bản của sự phát triển ngôn ngữ tiếng Anh từ sơ khai đến đương đại
 • Khái niệm và thuật ngữ liên quan đến thay đổi ngôn ngữ
 • Lý thuyết thay đổi ngôn ngữ
 • Đồ thị n-gram thể hiện những thay đổi trong việc sử dụng ngôn ngữ theo thời gian
 • Bảng từ ngữ có nguồn gốc từ dữ liệu văn bản

– Kỹ năng và kỹ thuật: 

 • Nghiên cứu trong lĩnh vực thay đổi ngôn ngữ
 • Phân tích các văn bản về một số khía cạnh của sự thay đổi ngôn ngữ
 • Diễn giải và phân tích đồ thị n-gram và dữ liệu văn bản liên quan đến thay đổi ngôn ngữ
 • Những phát hiện về ngữ cảnh cùng với các lý thuyết và khái niệm liên quan đến thay đổi ngôn ngữ
 • Tổng hợp các đánh giá đối với các dữ liệu ngôn ngữ thành một bài phân tích mạch lạc.

Phần B: Tiếp thu ngôn ngữ 

– Hiểu biết và nhận thức về:

 • Các giai đoạn chính trong sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ
 • Các chức năng khác nhau của ngôn ngữ trẻ em 
 • Lý thuyết về ngôn ngữ trẻ em
 • Các quy ước và tính năng của hội thoại và ngôn ngữ nói

– Kỹ năng và kỹ thuật 

 • Nghiên cứu trong lĩnh vực tiếp thu ngôn ngữ trẻ em
 • Phân tích các bản ghi ngôn ngữ nói điển hình về các khía cạnh nhất định trong việc tiếp thu ngôn ngữ của trẻ
 • Diễn giải và phân tích các hội thoại của trẻ em từ 0 đến 8 tuổi
 • Các phát hiện bối cảnh cùng với các lý thuyết và khái niệm liên quan đến việc tiếp thu ngôn ngữ của trẻ
 • Tổng hợp các lý thuyết thành một bài luận phân tích mạch lạc

AS & A Level English Language (9093) là gì? Ôn thi AS & A Level English Language ở đâu uy tín, chất lượng?

Paper 4: Chủ đề ngôn ngữ (Language Topics)

Phần A: Tiếng Anh trên thế giới

– Hiểu biết và nhận thức về:

 • Lịch sử phát triển của tiếng Anh với tư cách là ngôn ngữ toàn cầu
 • Các loại tiếng Anh
 • Các cân nhắc về đạo đức

– Kỹ năng và kỹ thuật:

 • Đọc hiểu các văn bản liên sử dụng tiếng Anh trên thế giới
 • Lựa chọn và phân tích các ý tưởng và ví dụ thích hợp từ các văn bản
 • Liên hệ những ý tưởng và ví dụ này với các lý thuyết, học giả và nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan
 • Tổng hợp những cân nhắc này thành một bài luận phân tích mạch lạc

Phần B: Ngôn ngữ và bản thân

– Hiểu biết và nhận thức về:

 • Yếu tố bẩm sinh và học hỏi
 • Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và suy nghĩ
 • Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và đặc tính xã hội

– Kỹ năng và kỹ thuật:

 • Đọc và thể hiện hiểu biết về các văn bản liên quan đến ngôn ngữ và bản thân
 • Lựa chọn và phân tích các ý tưởng và ví dụ thích hợp từ các văn bản
 • Liên hệ những ý tưởng và ví dụ với các lý thuyết, học giả và nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan
 • Tổng hợp những phân tích này thành một bài luận phân tích mạch lạc.

Phương thức đánh giá môn A Level English Language

Đối với các em học sinh học học phần AS Level English Language, các em cần hoàn thành 2 bài thi Paper 1 và Paper 2, được đánh giá dựa trên thang điểm từ a-e.

Đối với các em học sinh học lộ trình A Level English Language, các em cần hoàn thành cả 4 bài thi, bao gồm Paper 1, Paper 2, Paper 3 và Paper 4, các em sẽ được đánh giá theo thang điểm từ A* – E.

Paper 1: Đọc 

– Bài thi diễn ra trong 135 phút

– Mức điểm tối đa: 50 điểm

– Trọng số điểm: 

 • 50% đối với AS Level
 • 25% đối với A Level

– Gồm 2 câu hỏi bắt buộc 

Paper 2: Viết

– Bài thi diễn ra trong 120 phút

– Mức điểm tối đa: 50 điểm

– Trọng số điểm: 

 • 50% đối với AS Level
 • 25% đối với A Level

– Gồm 2 câu hỏi bắt buộc

Paper 3: Phân tích ngôn ngữ 

– Bài thi diễn ra trong 135 phút

– Mức điểm tối đa: 50 điểm

– Trọng số điểm: 25% đối với A Level

– Gồm 2 câu hỏi bắt buộc

Paper 4: Chủ đề ngôn ngữ

– Bài thi diễn ra trong 135 phút

– Mức điểm tối đa: 50 điểm

– Gồm 2 câu hỏi bắt buộc

 

Ôn thi AS & A Level English Language ở đâu hiệu quả nhất?

Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với Times Edu – trung tâm đào tạo uy tín hàng đầu về chương trình Cambridge A Level. Chúng tôi tự hào giới thiệu chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa, giúp học sinh phát triển toàn diện và đạt được thành tích tốt nhất trong học tập.

Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và sự tận tâm, chúng tôi cam kết đưa ra phương pháp giảng dạy tối ưu, tập trung vào nhu cầu riêng của từng học sinh. Từ đó, chương trình giúp các em phát triển khả năng ngôn ngữ, toán học, khoa học và xã hội theo tiêu chuẩn Cambridge.

Tại Times Edu, chúng tôi sử dụng tài liệu học tập đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng với việc sử dụng công nghệ hiện đại, giúp các em học sinh tăng cường khả năng ghi nhớ và hiểu bài học.

Đặc biệt, chương trình đào tạo cá nhân hoá tại Times Edu còn giúp các em phát triển các kỹ năng mềm như tự tin giao tiếp, khả năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và tinh thần độc lập.

Hãy đến với Times Edu và trải nghiệm chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa của chúng tôi để học tập hiệu quả môn A Level English Language và đạt được thành tích tốt nhất!

Times Edu 

Fanpage: Times Edu

Website: https://giasutienganhhanoi.com/ 

Tel: 0362038998

Times Edu 

Fanpage: Times Edu

Website: https://giasutienganhhanoi.com/

Tel: 0362038998

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Orange Space, 8 P. Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của Times Edu?


  CÓ THẺ BẠN QUAN TÂM

  -20%
  592.296 
  -20%
  881.360 
  -20%
  782.000 
  -19%
  856.032 
  -20%
  567.456 
  -20%
  1.018.072 
  -20%
  567.456 
  1.070.650 
  XEM THÊM

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   This will close in 0 seconds