TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Thi A Level Business (Môn Kinh doanh) cần học những nội dung gì? Tìm gia sư/ giáo viên dạy AS and A Level Business (9609) ở đâu tốt?

Thi A Level Business có khó không?

Thi A Level Business là một bước quan trọng trong hành trình học tập và sự nghiệp của những ai muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh. Với những năm qua, việc đạt được kết quả tốt trong kỳ thi này đã trở thành một tiêu chuẩn quan trọng để được nhận vào các trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới. Tuy nhiên, việc chuẩn bị cho kỳ thi A Level Business không hề đơn giản và đòi hỏi sự nỗ lực và tư duy sáng tạo từ người học. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về kỳ thi A Level Business, các kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt kết quả tốt, cũng như các thông hữu ích để chuẩn bị và đối phó với kỳ thi này.

Thi A Level Business cần học những nội dung gì?

Chương trình học A Level Business bao gồm các nội dung sau:

Phần 1: AS Level

 1. Kinh doanh và môi trường kinh doanh Doanh nghiệp
 • Cơ cấu kinh doanh
 • Quy mô kinh doanh
 • Mục tiêu kinh doanh
 • Các cổ đông trong doanh nghiệp
 1. Con người trong doanh nghiệp
 • Quản lý và lãnh đạo
 • Động lực
 • Quản lý nguồn nhân lực
 1. Marketing Marketing là gì?
 • Nghiên cứu thị trường
 • Marketing hỗn hợp
 1. Vận hành và quản lý dự án
 • Bản chất của vận hành
 • Lập kế hoạch vận hành
 • Quản lý hàng tồn kho
 1. Tài chính và kế toán Nhu cầu về tài chính doanh nghiệp
 • Nguồn tài chính
 • Chi phí
 • Nguyên tắc kế toán cơ bản
 • Dự báo dòng tiền và quản lý vốn lưu động
Thi A Level Business học sách gì?
Thi A Level Business học sách gì?

Phần 2: A Level

 1. Kinh doanh và môi trường kinh doanh
 • Cơ cấu kinh doanh
 • Quy mô kinh doanh
 • Ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài tới hoạt động kinh doanh
 1. Con người trong doanh nghiệp
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Cấu trúc tổ chức
 • Giao tiếp kinh doanh
 1. Marketing
 • Kế hoạch Marketing
 • Toàn cầu hóa và Marketing quốc tế
 1. Tác nghiệp và quản trị dự án
 • Lập kế hoạch tác nghiệp
 • Sử dụng công suất
 • Quản trị tinh gọn và quản lý chất lượng
 • Quản trị dự án
 1. Tài chính và kế toán
 • Chi phí
 • Ngân sách
 • Nội dung của tài khoản công khai
 • Phân tích các tài khoản công khai
 • Đánh giá đầu tư
 1. Quản trị chiến lược
 • Quản trị chiến lược là gì?
 • Phân tích chiến lược
 • Lựa chọn chiến lược
 • Thực hiện chiến lược

Xem thêm: Sách Cambridge International AS and A Level Business Coursebook 4th Edition

Học sinh được khuyến khích phát triển kỹ năng nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề trong quá trình học tập. Chương trình học cũng cung cấp cho học sinh những kỹ năng cần thiết để trở thành nhà lãnh đạo tài ba và thành công trong sự nghiệp kinh doanh.

Khi hoàn thành chương trình A Level Business, học sinh có thể tiếp tục học tập chuyên sâu hơn về kinh doanh và quản lý ở trường đại học hoặc chọn đi làm trong ngành kinh doanh.

Thi A Level Business (Môn Kinh doanh) cần học những nội dung gì? Tìm gia sư/ giáo viên dạy AS and A Level Business (9609) ở đâu tốt?

Bài thi A Level Business bao gồm những phần nào?

Đề thi A Level Business bao gồm 4 đề thi chính

Paper 1

Business Concept 1 

40 điểm

Thời lượng: 1 giờ 15 phút

Phần A: bao gồm bốn câu hỏi trả lời ngắn. Có hai phần cho ba câu hỏi đầu tiên.

Phần B: viết 1 bài luận dựa trên 1 trong 2 lựa chọn được đưa ra. Trong đó có 2 phần trong mỗi bài luận

Câu hỏi được dựa trên nội dung của học phần AS Level

Bài thi đóng góp 40% điểm số của AS Level và 20% điểm số của A Level

Paper 3

Business Decision-Making

60 điểm

Thời lượng: 1 giờ 45 phút

5 câu hỏi dựa trên case study. Có 3 phần trong Question 3 và 2 phần trong Question 4

Các câu hỏi dựa trên nội dung của trình độ A Level trong đó cũng bao gồm nội dung kiến thức của trình độ AS Level

Bài thi đóng góp 30% điểm số của A Level

Paper 2

Business Concepts 2

60 điểm

Thời lượng: 1 giờ 30 phút

Bao gồm 2 câu hỏi số liệu. Có 6 phần cho mỗi câu hỏi

Các câu hỏi được dựa trên nội dung của trình độ AS Level

Bài thi đóng góp 60% điểm số của AS Level và 30% của A Level

Paper 4

Business Strategy

40 điểm

Thời lượng: 1 giờ 15 phút

Bao gồm 2 bài luận dựa trên case study.

Các câu hỏi dựa trên nội dung học ở trình độ A Level; trong đó cũng bao gồm nội dung kiến thức của trình độ AS Level

Bài thi đóng góp 20% điểm số của A Level

Xem thêm: A Level Business là gì? Học A Level Business (9609) ở đâu?

Thi A Level Business (Môn Kinh doanh) cần học những nội dung gì? Tìm gia sư/ giáo viên dạy AS and A Level Business (9609) ở đâu tốt?

Chi tiết nội dung bài thi AS & A Level Business

Paper 1 – Business Concepts 1

Bài thi viết trong 1 giờ 15 phút; 40 điểm

Bài thi bao gồm 2 phần

Phần A có bốn câu hỏi bắt buộc, mỗi câu năm điểm.

Phần B có hai câu hỏi 20 điểm; thí sinh trả lời một câu hỏi.

Phần A có bốn câu hỏi. Ba câu hỏi đầu tiên có hai phần.

Các câu hỏi của Phần B là các câu hỏi tự luận và có hai phần. Câu trả lời cho phần thứ hai của câu hỏi nên hiển thị bằng chứng đánh giá (AO4).

Các câu hỏi dựa trên nội dung giáo trình AS Level (chủ đề 1.1–5.5).

Paper 1 sẽ đánh giá: Kiến thức và hiểu biết AO1, Ứng dụng AO2, Phân tích AO3 và Đánh giá AO4.

Paper 2 – Business Concepts 2

Bài thi viết trong 1 giờ 30 phút; 60 điểm

Bài thi này có hai câu hỏi bắt buộc mỗi câu 30 điểm.

Mỗi câu hỏi bao gồm một văn bản chứa dữ liệu, bao gồm thông tin ở dạng viết, số liệu và/hoặc dạng biểu đồ.

Thí sinh cần trả lời câu hỏi bằng cách sử dụng thông tin liên quan và phù hợp để hỗ trợ câu trả lời của họ. Mỗi câu hỏi có sáu phần. Câu trả lời cho phần cuối cùng nên bao gồm bằng chứng đánh giá (AO4).

Các câu hỏi dựa trên nội dung giáo trình AS Level (chủ đề 1.1–5.5).

Paper 2 sẽ đánh giá: Kiến thức và hiểu biết AO1, Ứng dụng AO2, Phân tích AO3 và Đánh giá AO4.

Paper 3 – Business Decision-Making

Bài thi viết trong 1 giờ 45 phút; 60 điểm

Bài thi này có năm câu hỏi bắt buộc. Hai câu hỏi đầu tiên mỗi câu được 8 điểm. Câu hỏi 3 và Câu 4 mỗi câu 16 điểm. Câu 5 được 12 điểm.

Bài thi bao gồm một case study, bao gồm thông tin ở dạng viết, số và/hoặc biểu đồ.

Thí sinh cần trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng thông tin liên quan và phù hợp từ đề bài để hỗ trợ câu trả lời.

Câu hỏi 1, Câu hỏi 2 và Câu hỏi 5 không được chia thành các phần. Có ba phần cho Câu hỏi 3 và hai phần cho Câu hỏi 4. Câu trả lời cho phần cuối cùng cho Câu hỏi 3 và Câu hỏi 4 cần đưa ra bằng chứng đánh giá (AO4). Các câu trả lời cho Câu hỏi 5 nên đưa ra bằng chứng đánh giá (AO4).

Đối với Paper Bài 3, thí sinh sẽ trả lời trên phiếu câu hỏi. Case study sẽ được trình bày riêng trên 1 tờ giấy thi.

Các câu hỏi dựa trên nội dung giáo trình A Level (chủ đề 6.1–10.4). Nội dung của Cấp độ AS (chủ đề 1.1–5.5) là kiến ​​thức giả định để đánh giá Paper 3. Nội dung Cấp độ AS sẽ không phải là trọng tâm trực tiếp của các câu hỏi trên Paper 3.

Paper 3 sẽ đánh giá: Kiến thức và hiểu biết AO1, Ứng dụng AO2, Phân tích AO3 và Đánh giá AO4.

Paper 4 – Business Strategy

Bài thi viết trong 1 giờ 15 phút; 40 điểm

Bài thi này bao gồm 2 câu hỏi bắt buộc trong đó điểm số mỗi câu là 20 điểm

Bài thi bao gồm một case study, bao gồm thông tin ở dạng viết, số và/hoặc biểu đồ. Thí sinh cần trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng thông tin liên quan và phù hợp từ văn bản kích thích để hỗ trợ câu trả lời

Cả hai câu hỏi đều là câu hỏi tự luận. Câu trả lời cho cả hai câu hỏi phải đưa ra bằng chứng đánh giá (AO4).

Các câu hỏi dựa trên nội dung giáo trình A Level (chủ đề 6.1–10.4). Nội dung của AS Level (chủ đề1.1–5.5) đã bao gồm trong phần kiến ​​thức để đánh giá Paper 4. Nội dung Cấp độ AS sẽ không phải là trọng tâm trực tiếp của Paper 4

Paper 4 sẽ đánh giá: Kiến thức và hiểu biết  AO1, Ứng dụng AO2, Phân tích AO3 và Đánh giá AO4.

Xem thêm: Sách Cambridge International AS & A Level Business 3th edition

Thi A Level Business (Môn Kinh doanh) cần học những nội dung gì? Tìm gia sư/ giáo viên dạy AS and A Level Business (9609) ở đâu tốt?

Tìm gia sư/ giáo viên dạy A Level Business (9609) ở đâu tốt?

Thi A Level Business là một trong những bài kiểm tra quan trọng nhất đối với học sinh. Với mục tiêu đánh giá kiến thức và kỹ năng của học sinh trong lĩnh vực kinh doanh, thi A Level Business đã trở thành một chuẩn mực quan trọng để đánh giá năng lực của các thí sinh.

Với một đề thi A Level Business, các thí sinh sẽ phải vượt qua nhiều thử thách khó khăn để đạt được điểm số cao. Những câu hỏi trong đề thi thường xoay quanh các chủ đề như quản lý, marketing, tài chính, kế toán và cách thức hoạt động của doanh nghiệp. Để đạt được điểm số cao, các thí sinh cần phải có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực này và có khả năng áp dụng kiến thức đó vào các tình huống thực tế.

Với những lợi ích mà thi A Level Business mang lại, nó đã trở thành một trong những bài kiểm tra quan trọng nhất đối với các sinh viên trung học tại Anh. Chỉ cần có sự chuẩn bị kỹ càng và kiên trì trong học tập, các thí sinh sẽ có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi này.

Khi tìm gia sư A Level Business Studies tại Times Edu, các học viên sẽ được học tập một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian, vì họ sẽ được học tại nhà và thời gian học tập linh động. Đồng thời, các gia sư A Level Business Studies của chúng tôi có kinh nghiệm giảng dạy và hiểu rõ các yêu cầu và khó khăn của các học viên trong quá trình học tập.

Để đảm bảo chất lượng giáo dục, Times Edu chỉ tuyển dụng các gia sư có bằng cấp chuyên ngành và trình độ tiếng Anh tốt. Chúng tôi đảm bảo rằng các gia sư sẽ tận tâm và nhiệt tình giúp đỡ các học viên, không chỉ giúp họ nắm vững kiến thức mà còn giúp họ phát triển các kỹ năng quan trọng như tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề.

Tặng kèm sách trị giá 2.000.000đ khi đăng kí khoá học AS & A Level Business tại Times Edu:

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn giáo dục để giúp các học viên tìm ra những khó khăn trong quá trình học tập và đưa ra giải pháp tối ưu nhất. Với chất lượng dịch vụ tốt và giá cả hợp lý, Times Edu là lựa chọn hoàn hảo cho các học viên mong muốn tìm kiếm gia sư A Level Business Studies chất lượng cao.

Với chất lượng giáo dục tốt và phương pháp giảng dạy hiện đại, khóa học ôn luyện A Level Business Studies tại Times Edu là lựa chọn hoàn hảo cho các học viên mong muốn đạt điểm cao trong kỳ thi quan trọng này

 

Times Edu 

Fanpage: Times Edu

Website: https://giasutienganhhanoi.com/

Tel: 0362038998

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Orange Space, 8 P. Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của Times Edu?


  CÓ THẺ BẠN QUAN TÂM

  -20%
  592.296 
  -20%
  881.360 
  -20%
  782.000 
  -19%
  856.032 
  -20%
  567.456 
  -20%
  1.018.072 
  -20%
  567.456 
  1.070.650 
  XEM THÊM

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *