TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

AP Computer Science A là gì? Học gia sư AP Computer Science A (Khoa học máy tính A) ở đâu đạt điểm cao?

Ap Computer Science A Là Gì

AP Computer Science A thuộc nhóm môn khoa học tự nhiên được đánh giá sát với nhu cầu tăng lên của học sinh về ngành học máy tính nhất. Khi ngành học máy tính ngày càng lên ngôi, môn AP Computer Science A cũng nhận được sự quan tâm của nhiều em học sinh tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Môn học AP Computer Science A chắc chắn sẽ đem lại cho các em nhiều kiến thức bổ ích nếu các em mong muốn theo đuổi các ngành học về máy tính trong tương lai. Cùng Times Edu tìm hiểu về các nội dung liên quan về môn học AP Computer Science A trong bài viết dưới đây! 

Mục tiêu môn học AP Computer Science A

College Board xác định mục tiêu yêu cầu đầu ra đối với môn học AP Computer Science A như sau: Làm quen với các khái niệm và công cụ của khoa học máy tính khi học ngôn ngữ lập trình Java cơ bản thông qua thực hành công việc thiết kế, viết và kiểm tra các chương trình máy tính nhằm giải quyết vấn đề hoặc hoàn thành nhiệm vụ nào đó.

Các kỹ năng trong AP Computer Science A

Môn học AP Computer Science A yêu cầu học sinh thực hành rèn luyện và hoàn thiện các kỹ năng sau:

  • Thiết kế chương trình, phát triển các thuật toán cần thiết và viết mã để triển khai
  • Kiểm tra mã chương trình và sửa lỗi
  • Tài liệu và giải thích cách hoạt động của mã chương trình

Yêu cầu đầu vào môn học AP Computer Science A

Để học tốt chương trình AP Computer Science A, học sinh cần phải: hoàn thành xuất sắc các khóa học ở trường trung học về tiếng Anh và đại số, làm quen với các hàm số và các khái niệm trong sử dụng ký hiệu hàm số.

AP Computer Science A là gì? Học gia sư AP Computer Science A (Khoa học máy tính A) ở đâu đạt điểm cao?

Nội dung môn học AP Computer Science A

Nội dung khóa học AP Computer Science A được chia thành các đơn vị học nhỏ, theo các trình tự các đơn vị kiến thức từ kiến thức chung đến các kiến thức chi tiết, chuyên sâu hơn. Tuỳ từng quốc gia và giáo viên giảng dạy mà thứ tự sắp xếp các nội dung khóa học sẽ có sự thay đổi dựa trên các kiến thức ưu tiên của từng trường học, quốc gia. Tuy nhiên, về cơ bản, các đơn vị kiến thức trong khóa học AP Computer Science A không có sự khác biệt quá lớn, cụ thể được chia thành các bài học như sau:

Bài 1: Các dạng cơ bản

Học sinh sẽ tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của ngôn ngữ lập trình Java cũng như các khái niệm nền tảng khác về mã hóa.

Các chủ đề bao gồm:

  • Các kiểu dữ liệu nguyên thủy bao gồm int, double và Boolean
  • Đánh giá các biểu thức số học trong mã chương trình
  • Sử dụng toán tử gán để tạo ra một giá trị
  • Cách các biến và toán tử được sắp xếp và kết hợp trong một biểu thức để tạo ra kết quả

Bài 2: Sử dụng đồ vật

Học sinh sẽ khám phá dữ liệu tham chiếu để thể hiện các đối tượng trong thực tế trong kỹ thuật số và khám phá các phương pháp để thực hiện các thao tác phức tạp hơn.

Các chủ đề bao gồm:

  • Các đối tượng và lớp là cách để mô tả các thể hiện, thuộc tính và hành vi
  • Tạo đối tượng bằng cách gọi hàm tạo có và không có tham số
  • Sử dụng các thư viện lớp, bao gồm Integer và Double
  • Xác định hành vi của đối tượng bằng các phương thức, bao gồm lớp tĩnh và lớp Toán
  • Gọi các phương thức void không tĩnh có và không có tham số
  • Sử dụng các đối tượng và phương thức String
  • Sử dụng giao diện chương trình ứng dụng (API) và thư viện

Bài 3: Biểu thức Boolean và câu lệnh if

Đi sâu vào các khối xây dựng thuật toán và tập trung vào việc sử dụng các câu lệnh có điều kiện để giải quyết vấn đề và kiểm soát kết quả.

Các chủ đề bao gồm:

  • Tìm giá trị Boolean với các biểu thức liên quan đến toán tử quan hệ
  • Sử dụng các câu lệnh có điều kiện để thực thi các câu lệnh khác nhau dựa trên các giá trị đầu vào
  • Dựa trên các câu lệnh có điều kiện để tạo ra nhiều kết quả có thể xảy ra
  • Tạo cùng một giá trị bằng cách sử dụng các biểu thức Boolean tương đương
  • Tham chiếu các đối tượng bằng bí danh

AP Computer Science A là gì? Học gia sư AP Computer Science A (Khoa học máy tính A) ở đâu đạt điểm cao?

Bài 4: Phép lặp

Tìm hiểu về phép lặp, khối thuật toán xây dựng khác dành cho phép lặp.

Các chủ đề bao gồm:

  • Tạo vòng lặp để chạy biểu thức nhiều lần cho đến khi đáp ứng một số điều kiện nhất định
  • Các thuật toán chuỗi và dựa trên số học tiêu chuẩn
  • Biểu diễn các quá trình lặp trong mã bằng vòng lặp for và while
  • Các câu lệnh lặp và vòng lặp lồng nhau

Bài 5: Viết

Khám phá cách các tương tác trong thực tế có thể thể hiện bằng kỹ thuật bằng cách tổ chức các hành vi và thuộc tính thành các lớp, đồng thời xem xét ý nghĩa pháp lý và đạo đức của lập trình máy tính.

Các chủ đề bao gồm:

  • Cấu trúc của một lớp, bao gồm các thuộc tính công khai hay riêng tư
  • Thiết lập thuộc tính của đối tượng bằng cách sử dụng hàm tạo
  • Sử dụng chú thích để mô tả chức năng của mã
  • Xác định hành vi của một đối tượng bằng các phương thức non-void, void và static
  • Các biến sử dụng trong mã chương trình
  • Chia vấn đề thành các phần nhỏ hơn thông qua tạo ra các phương pháp để giải các bài toán con riêng lẻ
  • Sở hữu trí tuệ và mối quan tâm về đạo đức trong lập trình

AP Computer Science A là gì? Học gia sư AP Computer Science A (Khoa học máy tính A) ở đâu đạt điểm cao?

Bài 6: Mảng

Học các kỹ thuật và thuật toán tiêu chuẩn để làm việc với các tập hợp dữ liệu liên quan, được gọi là cấu trúc dữ liệu.

Các chủ đề bao gồm:

  • Biểu diễn nhiều mục liên quan dưới dạng đối tượng mảng
  • Duyệt mảng bằng cách truy cập các phần tử bằng câu lệnh lặp
  • Các thuật toán tiêu chuẩn sử dụng việc duyệt mảng để thực hiện các hàm

Bài 7: Danh sách mảng

Tìm hiểu sâu hơn về các tập dữ liệu, khám phá các đối tượng ArrayList để có lượng dữ liệu lớn cũng như các mối lo ngại về quyền riêng tư liên quan đến việc lưu trữ dữ liệu cá nhân.

Các chủ đề bao gồm:

  • Biểu diễn các tập hợp dữ liệu tham chiếu đối tượng liên quan bằng cách sử dụng đối tượng ArrayList
  • Duyệt qua một ArrayList bằng cách truy cập các phần tử bằng câu lệnh lặp
  • Các thuật toán tiêu chuẩn sử dụng việc truyền tải ArrayList để thực hiện các hàm
  • Tìm kiếm và sắp xếp bằng thuật toán tiêu chuẩn
  • Các vấn đề đạo đức xung quanh việc thu thập dữ liệu

Bài 8: Mảng 2D

Sau khi khám phá mảng 1D, học sinh sẽ phân nhánh thành mảng 2D và thử nghiệm các tập dữ liệu được biểu thị trong bảng.

Các chủ đề bao gồm:

  • Biểu diễn các bộ sưu tập dữ liệu dưới dạng mảng mảng hoặc mảng 2D
  • Duyệt mảng 2D bằng cách truy cập các phần tử bằng các câu lệnh lặp lồng nhau

Bài 9: Kế thừa

Học cách thao tác lập trình mà không thay đổi mã hiện có bằng cách sử dụng các lớp con để tạo cấu trúc phân cấp.

Các chủ đề bao gồm:

  • Sử dụng các thuộc tính và hành vi chung để nhóm các đối tượng hiện có thành siêu lớp
  • Xác định và ghi đè các phương thức trong lớp con và lớp cha
  • Tạo tài liệu tham khảo bằng cách sử dụng hệ thống phân cấp kế thừa
  • Liên kết các đối tượng của lớp con với siêu lớp để tạo ra tính đa hình

Bài 10: Đệ quy 

Giải các bài toán lớn bằng cách giải các bài toán nhỏ hơn, đơn giản hơn của cùng một bài toán bằng các phương pháp đệ quy.

Các chủ đề bao gồm:

  • Thực hiện các phương pháp đệ quy
  • Tìm kiếm và sắp xếp bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân và sắp xếp hợp nhất

Bài thi đánh giá AP Computer Science A

Bài kiểm tra AP Computer Science A sẽ kiểm tra kiến thức hiểu biết của học sinh về các khái niệm lập trình được đề cập trong các học phần của khóa học, cũng như khả năng đọc và viết mã cho các chương trình máy tính.

Nội dung bài thi AP Computer Science A:

  • Phần I: 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, chiếm 50% số điểm
  • Phần II: 4 câu hỏi chủ đề tự do, thời gian làm bài 90 phút, chiếm 50% số điểm

 

Tìm giáo viên AP Computer Science A ở đâu uy tín, hiệu quả cao? 

Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với Times Edu – trung tâm đào tạo uy tín hàng đầu về chương trình AP và các chương trình hệ quốc tế khác. Chúng tôi tự hào giới thiệu chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa, giúp học sinh phát triển toàn diện và đạt được thành tích tốt nhất trong học tập.

Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và sự tận tâm, chúng tôi cam kết đưa ra phương pháp giảng dạy tối ưu, tập trung vào nhu cầu riêng của từng học sinh. 

Tại Times Edu, chúng tôi sử dụng tài liệu học tập đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng với việc sử dụng công nghệ hiện đại, giúp các em học sinh tăng cường khả năng ghi nhớ và hiểu bài học.

Đặc biệt, chương trình đào tạo cá nhân hoá tại Times Edu còn giúp các em phát triển các kỹ năng mềm như tự tin giao tiếp, khả năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và tinh thần độc lập.

Hãy đến với Times Edu và trải nghiệm chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa của chúng tôi để học tập hiệu quả và đạt được thành tích tốt nhất!

Times Edu 

Fanpage: Times Edu

Website: https://giasutienganhhanoi.com/ 

Tel: 0362038998

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Orange Space, 8 P. Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Times Edu 

Fanpage: Times Edu

Website: https://giasutienganhhanoi.com/

Tel: 0362038998

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Orange Space, 8 P. Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đặt lịch học thử miễn phí với giảng viên


    CÓ THẺ BẠN QUAN TÂM

    349.000 

    SAT (Scholastic Aptitude Test)

    Sách Digital SAT Practice Questions 2024

    349.000 
    299.000 
    299.000 

    Sách Cambridge Primary Stage 3

    Sách Cambridge Primary Global Perspectives 3

    299.000 
    299.000 
    -20%
    592.296 
    XEM THÊM

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

      This will close in 0 seconds