TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Lịch thi IB kỳ tháng 5/2024 chính thức mới nhất

Lịch Thi Ib 2024

Theo lịch thi IB được cập nhật mới nhất từ College Board, kỳ thi năm 2024 sẽ diễn ra vào tháng 5, và thông tin lịch thi của từng môn thi đã được cập nhật trong hệ thống trang chủ College Board giúp các em học sinh có thể cập nhật và theo dõi lịch thi trong thời gian tới.

Để chuẩn bị cho kỳ thi trong năm tới, các em học sinh nên theo dõi sát sao các thời hạn đăng ký thi cho các môn học. Kỳ thi diễn ra trong 4 tuần và trải đều các môn học, các em cần cân nhắc lịch thi từng môn để đưa ra chiến thuật học tập, ôn tập phù hợp.

Xem thêm: Gia sư chương trình IB hot nhất

Lịch thi IB kỳ tháng 5/2024 chính thức mới nhất

Lịch thi IB tháng 5/2024 mới nhất

College Board cập nhật lịch thi các môn học trong chương trình IB áp dụng cho tất cả các quốc gia hiện đang giảng dạy chương trình IB như sau, trong đó ca thi sáng và ca chiều sẽ dựa trên khung thời gian của từng địa phương, rơi vào 9.00 – 10.00 sáng và 13:00 – 14:00 chiều. Lịch thi chi tiết như sau:

TUẦN 1

Ngày Ca sáng Ca chiều
Môn thi Thời gian Môn thi Thời gian
Thứ 4, ngày 24/4 Không có lịch thi Language A Literature HL paper 1  2 giờ 15 phút
Language A Literature SL paper 1  1 giờ 15 phút
Language A Language & Literature HL paper 1  2 giờ 15 phút
Language A Language & Literature SL paper 1 1 giờ 15 phút
Thứ 5, ngày 25/4 Language A Literature HL/SL paper 2 1 giờ 45 phút Nature of science SL paper 1 1 giờ 30 phút
Language A Language & Literature HL/SL paper 2 1 giờ 45 phút Physics HL paper 1 1 giờ
Physics HL paper 3 1 giờ 15 phút
Physics SL paper 1 45 phút
Physics SL paper 3 1 giờ
Sports, exercise & health science HL paper 1 1 giờ
Sports, exercise & health science HL paper 3 1 giờ 15 phút
Sports, exercise & health science SL paper 1 45 phút
Sports, exercise & health science SL paper 3 1 giờ
Thứ 6, ngày 26/4 Nature of science SL paper 2 1 giờ Business management HL/SL paper 1 1 giờ 30 phút
Physics HL paper 2 2 giờ 15 phút Business management HL paper 3 1 giờ 15 phút
Physics SL paper 2 1 giờ 15 phút Global politics HL/SL paper 1 1 giờ 15 phút
Sports, exercise & health science HL paper 2 2 giờ 15 phút Philosophy HL paper 1 2 giờ 30 phút
Sports, exercise & health science SL paper 2 1 giờ 15 phút Philosophy SL paper 1 1 giờ 45 phút

TUẦN 2

Thứ 4, ngày 1/5 Business management HL paper 2 1 giờ 45 phút Mathematics:

analysis and approaches HL paper 1

2 giờ
Business management SL paper 2 1 giờ 30 phút Mathematics: analysis and approaches SL paper 1 1 giờ 30 phút
Global politics HL paper 2 2 giờ 45 phút Mathematics:

applications and interpretation HL paper 1

2 giờ
Global politics SL paper 2 1 giờ 45 phút Mathematics: applications and interpretation SL paper 1 1 giờ 30 phút
Philosophy HL/SL paper 2 1 giờ
Philosophy HL paper 3 1 giờ 15 phút
Thứ 5, ngày 2/5 Mathematics:

analysis and approaches HL paper 2

2 giờ Computer science HL paper 1 2 giờ 10 phút
Mathematics: analysis and approaches SL paper 2 1 giờ 30 phút Computer science SL paper 1 1 giờ 30 phút
Mathematics:

applications and interpretation HL paper 2

2 giờ Environmental systems & societies SL paper 1 1 giờ
Mathematics: applications and interpretation SL paper 2 1 giờ 30 phút
TUẦN 3
Thứ 2, ngày 6/5 Computer science HL paper 2 1 giờ 20 phút Language B HL paper 1 1 giờ 30 phút
Computer science HL paper 3 1 giờ Language B HL paper 2

– Reading comprehension

1 giờ
Computer science SL paper 2 1 giờ Language B SL paper 1 1 giờ 15 phút
Environmental systems & societies SL paper 2  2 giờ Language B SL paper 2

– Reading comprehension

1 giờ
Language ab initio SL paper 1 1 giờ
Language ab initio SL paper 2

– Reading comprehension

1 giờ
Latin HL paper 1 2 giờ
Latin SL paper 1 1 giờ 30 phút
Mathematics:

analysis and approaches HL paper 3

1 giờ
Mathematics:

applications and interpretation HL paper 3

1 giờ
Thứ 3, ngày 7/5 Language B HL paper 2

– Listening comprehension

1 giờ History HL/SL paper 1 1 giờ
Language B SL paper 2

– Listening comprehension

45 phút History HL/SL paper 2 1 giờ 30 phút
Language ab initio SL paper 2

– Listening comprehension

45 phút
Latin HL paper 2 1 giờ 30 phút
Latin SL paper 2 1 giờ 30 phút
Thứ 4, ngày 8/5 History HL paper 3  2 giờ 30 phút Chemistry HL paper 1 1 giờ
Chemistry HL paper 3 1 giờ 15 phút
Chemistry SL paper 1 45 phút
Chemistry SL paper 3 1 giờ
Design technology HL paper 1 1 giờ
Design technology SL paper 1 45 phút
Design technology HL/SL paper 2 1 giờ 30 phút
Thứ 5, ngày 9/5 Chemistry HL paper 2 2 giờ 15 phút English A Literature HL paper 1 2 giờ 15 phút
Chemistry SL paper 2 1 giờ 15 phút English A Literature SL paper 1 1 giờ 15 phút
Design technology HL paper 3 1 giờ 30 phút English A Language & Literature HL paper 1 2 giờ 15 phút
English A Language & Literature SL paper 1 1 giờ 15 phút
English B HL paper 1 1 giờ 30 phút
English B HL paper 2

– Reading comprehension

1 giờ
English B SL paper 1 1 giờ 15 phút
English B SL paper 2

– Reading comprehension

1 giờ
English ab initio SL paper 1 1 giờ
English ab initio SL paper 2

– Reading comprehension

1 giờ
Thứ 6, ngày 10/5 English A Literature HL/SL paper 2 1 giờ 45 phút Digital Society HL paper 1 2 giờ 15 phút
English A Language & Literature HL/SL paper 2 1 giờ 45 phút Digital Society SL paper 1 1 giờ 30 phút
English B HL paper 2

– Listening comprehension

1 giờ Geography HL paper 1 2 giờ 15 phút
English B SL paper 2

– Listening comprehension

45 phút Geography SL paper 1 1 giờ 30 phút
English ab initio SL paper 2

– Listening comprehension

45 phút Psychology HL paper 1 2 giờ
Literature & performance SL paper 1  1 giờ 45 phút Psychology SL paper 1 2 giờ
Social & cultural anthropology HL paper 1 2 giờ
Social & cultural anthropology SL paper 1 1 giờ 30 phút
TUẦN 4
Thứ 2, ngày 13/5 Digital Society HL/SL paper 2 1 giờ 15 phút Biology HL paper 1 1 giờ
Geography HL/SL paper 2 1 giờ 15 phút Biology HL paper 3 1 giờ 15 phút
Geography HL paper 3 1 giờ 15 phút Biology SL paper 1 45 phút
Psychology HL paper 2 1 giờ Biology SL paper 3 1 giờ
Psychology HL paper 3 2 giờ
Psychology SL paper 2 1 giờ
Social & cultural anthropology HL paper 2 1 giờ
Social & cultural anthropology SL paper 2 2 giờ 30 phút
Digital Society HL paper 3 1 giờ 30 phút
Thứ 3, ngày 14/5 Biology HL paper 2 2 giờ 15 phút Classical Greek HL paper 1 2 giờ
Biology SL paper 2 1 giờ 15 phút Classical Greek SL paper 1 1 giờ 30 phút
Spanish A Literature HL paper 1 2 giờ 15 phút
Spanish A Literature SL paper 1 1 giờ 15 phút
Spanish A Language & Literature HL paper 1 2 giờ 15 phút
Spanish A Language & Literature SL paper 1 1 giờ 15 phút
Spanish B HL paper 1 1 giờ 30 phút
Spanish B HL paper 2

– Reading comprehension

1 giờ
Spanish B SL paper 1 1 giờ 15 phút
Spanish B SL paper 2

– Reading comprehension

1 giờ
Spanish ab initio SL paper 1 1 giờ
Spanish ab initio SL paper 2

– Reading comprehension

1 giờ
Thứ 4, ngày 15/5 Classical Greek HL paper 2 1 giờ 30 phút Economics HL/SL paper 2 1 giờ 45 phút
Classical Greek SL paper 2 1 giờ 30 phút World religions SL paper 1 1 giờ 15 phút
Spanish A Literature HL/SL paper 2 1 giờ 45 phút
Spanish A Language & Literature HL/SL paper 2 1 giờ 45 phút
Spanish B HL paper 2

– Listening comprehension

1 giờ
Spanish B SL paper 2

– Listening comprehension

45 phút
Spanish ab initio SL paper 2

– Listening comprehension

45 phút
Thứ 5, ngày 16/5 Economics HL paper 1 1 giờ 15 phút French A Literature HL paper 1

2h 15m

1h 15m

2h 15m

1h 15m

1h 30m

1h

1h 15m

1h

1h

1h

2 giờ 15 phút
Economics HL paper 3 1 giờ 45 phút French A Literature SL paper 1 1 giờ 15 phút
Economics SL paper 1 1 giờ 15 phút French A Language & Literature HL paper 1 2 giờ 15 phút
World religions SL paper 2 1 giờ 30 phút French A Language & Literature SL paper 1 1 giờ 15 phút
French B HL paper 1 1 giờ 30 phút
French B HL paper 2

– Reading comprehension

1 giờ
French B SL paper 1 1 giờ 15 phút
French B SL paper 2

– Reading comprehension

1 giờ
French ab initio SL paper 1 1 giờ
French ab initio SL paper 2

– Reading comprehension

1 giờ
School-based syllabus SL paper 1
Thứ 6, ngày 17/5 French A Literature HL/SL paper 2 1 giờ 45 phút Không có môn thi
French A Language & Literature HL/SL paper 2 1 giờ 45 phút
French B HL paper 2

– Listening comprehension

1 giờ
French B SL paper 2

– Listening comprehension

45 phút
French ab initio SL paper 2

– Listening comprehension

45 phút
School-based syllabus SL paper 2

Lịch thi IB kỳ tháng 5/2024 chính thức mới nhất

Luyện thi IB cấp tốc ở đâu uy tín, đạt điểm cao? 

Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với Times Edu – trung tâm đào tạo uy tín hàng đầu về IB và các chương trình học quốc tế chuyên sâu. Chúng tôi tự hào giới thiệu chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa, giúp học sinh phát triển toàn diện và đạt được thành tích tốt nhất trong học tập.

Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và sự tận tâm, chúng tôi cam kết đưa ra phương pháp giảng dạy tối ưu, tập trung vào nhu cầu riêng của từng học sinh. 

Tại Times Edu, chúng tôi sử dụng tài liệu học tập đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng với việc sử dụng công nghệ hiện đại, giúp các em học sinh tăng cường khả năng ghi nhớ và hiểu bài học.

Đặc biệt, chương trình đào tạo cá nhân hoá tại Times Edu còn giúp các em phát triển các kỹ năng mềm như tự tin giao tiếp, khả năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và tinh thần độc lập.

Hãy đến với Times Edu và trải nghiệm chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa của chúng tôi để học tập hiệu quả và đạt được thành tích tốt nhất!

Times Edu 

Fanpage: Times Edu

Website: https://giasutienganhhanoi.com/ 

Tel: 0362038998

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Orange Space, 8 P. Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Times Edu 

Fanpage: Times Edu

Website: https://giasutienganhhanoi.com/

Tel: 0362038998

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Orange Space, 8 P. Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của Times Edu?


  CÓ THẺ BẠN QUAN TÂM

  -20%
  592.296 
  -20%
  881.360 
  -20%
  782.000 
  -19%
  856.032 
  -20%
  567.456 
  -20%
  1.018.072 
  -20%
  567.456 
  1.070.650 
  XEM THÊM

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   This will close in 0 seconds