TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Bật mí cách học động từ bất quy tắc tiếng Anh dễ nhớ 2022

cách học động từ bất quy tắc tiếng Anh

Cách học động từ bất quy tắc tiếng Anh dễ nhớ và hiệu quả chính là vấn đề mà không ít người đang loay hoay tìm kiếm. Với một số lượng động từ bất quy tắc “siêu to khổng lồ”, việc ghi nhớ chúng là điều không hề dễ dàng, vậy có cách nào học động từ bất quy tắc tiếng Anh hiệu quả không, cách học động từ bất quy tắc tiếng Anh đó là gì? Times Edu sẽ bật mí để phần nào giúp các bạn tháo gỡ khó khăn trên.

Cách học động từ bất quy tắc tiếng Anh đơn giản

Động từ bất quy tắc là động từ có dạng quá khứ và quá khứ phân từ, không tuân theo bất cứ một quy tắc nào dùng để chia thì quá khứ hoàn thành, quá khứ, hiện tại hoàn thành. Động từ bất quy tắc là một chủ đề tiếng Anh cơ bản cần nắm vững vì nó đồng hành xuyên suốt với người học trên chặng đường chinh phục tiếng Anh.

Khác với động từ thường có thì quá khứ và quá khứ phân từ được chia ở dạng “-ed”, động từ bất quy tắc thường có dạng quá khứ và quá khứ phân từ không thống nhất. Nên bắt buộc chúng ta cần phải có cách học động từ bất quy tắc tiếng Anh sao cho dễ nhớ và hiệu quả nhất.

1. Cách học động từ bất quy tắc tiếng Anh theo nhóm

Theo như bảng động từ bất quy tắc thường, chúng ta sẽ dùng các ký hiệu V1, V2, V3 trong tiếng Anh. V1 ký hiệu cho động từ nguyên mẫu, V2 cho thể quá khứ đơn và V3 là thể quá khứ phân từ.

cách học động từ bất quy tắc tiếng Anh

 • Động từ bất quy tắc có V1 tận cùng là “-eed” thì V2, V3 chuyển thành “-ed”

feed → fed → fed : nuôi dạy

 • Động từ bất quy tắc có V1 tận cùng là “-ay” thì V2, V3 là “-aid”

say → said → said : nói

 • Động từ bất quy tắc V1 có tận cùng là “-d” thì là “-t” khi ở V2, V3

bend → bent → bent : uốn cong

 • Động từ bất quy tắc V1 có tận cùng là “-ow” thì V2 là “-ew”, V3 là “-own”

Know → knew  → known : hiểu biết

 • Động từ bất quy tắc V1 có tận cùng là “-ear” thì V2 là “-ore”, V3 là “-orn”

tear  → tore → torne : xé rách

Lưu ý:  Động từ “Hear” là ngoại lệ:Hear (V1) → heard (V2) → heard (V3)

 • Động từ bất quy tắc V1 có nguyên âm “-i” thì V2 là “-a”, V3 là “-u”

begin → began → begun : bắt đầu

 • Động từ bất quy tắc có V1 tận cùng là “-m” hoặc “-n” thì V2, V3 giống nhau và thêm “-t”

Learn → learnt → learnt : học

2. Cách học động từ bất quy tắc tiếng Anh qua lời bài hát

Có 1 số bài hát sử dụng động từ trong đó có động từ bất quy tắc. Học qua các bài học là một trong những cách học động từ bất quy tắc tiếng Anh. Bởi chắc hẳn các bạn đều thấy mình ghi nhớ bài hát nhanh hơn so với việc học từ vựng và ngữ pháp đúng không? 

Thông qua việc học qua giai điệu, não cũng bạn sẽ có phản xạ tốt hơn khi gặp lại những từ đó trong tương lai. Về nguồn tài liệu học, hãy ghé thăm kênh Youtube và gõ từ khóa “Irregular verbs songs” để lựa chọn bài hát có giai điệu bắt tai và luyện nghe mỗi ngày. Tuy nhiên thì cách này sẽ không giúp bạn học hết được các động từ bất quy tắc.

cách học động từ bất quy tắc tiếng Anh

3. Cách học động từ bất quy tắc tiếng Anh qua App

Chỉ với một chiếc smartphone, bạn có thể học được động từ bất quy tắc ở bất kỳ đâu, đây là cách học động từ bất quy tắc tiếng Anh tiện lợi, dễ dàng thông qua các App trên điện thoại. Chỉ cần vào CH Play (Đối với Android) và Appstore (Đối với IOS), bạn có thể thoải mái tìm kiếm những ứng dụng cho việc ghi nhớ động từ bất quy tắc của mình với từ khóa Irregular Verbs.

Các bạn có thể tham khảo ứng dụng Irregular Verbs Words. Điều nổi bật của ứng dụng này đó là nó không chỉ cung cấp bảng động từ bất quy tắc vô cùng đầy đủ, nó còn tích hợp những dạng bài học từ theo sở thích của bạn.

Bên cạnh đó, ứng dụng còn bao gồm những trò chơi đa dạng như điền từ, chọn từ thích hợp. Việc tải sẵn ứng dụng này sẽ giúp bạn có thể tranh thủ bất kì khoảng thời gian rảnh nào để ôn tập lại từ vựng mà không cần nhàm chán, một cách học động từ bất quy tắc tiếng Anh thật tiện lợi.

Bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh

1. Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh theo nhóm

Các bạn có thể lưu bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh theo nhóm về máy để thuận tiện cho việc ôn luyện mỗi ngày nhé.

 

Nhóm không đổi Nhóm: en
V1 V2 V3 Ý nghĩa V1 V2 V3 Ý nghĩa
cost cost cost trị giá arise arose arisen xuất hiện
cut cut cut cắt arise arose arisen xuất hiện
fit fit fit vừa vặn drive drove driven lái xe
hit hit hit đụng ride rode ridden cưỡi, đạp xe
hurt hurt hurt làm đau rise rose risen mọc lên
let let let để cho write wrote written viết
put put put đặt, để Nhóm ear – ore – orn
read read read đọc bear bore born sinh ra
shut shut shut đóng lại tear tore torn xé rách
Nhóm: ake – ook – en wear wore worn mặc, đeo, đội
shake shook shaken lắc Nhóm: t/d
take took taken cầm, nắm dream* dreamt dreamt
Nhóm: i – a – u – ou have had had có; dùng
begin began begun bắt đầu hear heard heard nghe
drink drank drunk uống hold held held cầm, giữ; tổ chức
ring rang rung reo, rung learn* learnt learnt học
run ran run chạy lose lost lost đánh mất; giảm
sing sang sung hát make made made làm
swim swam swum bơi, lội mean meant meant nghĩa là
hang hung hung treo         mishear misheard misheard nghe nhầm
find found found tìm thấy shoot shot shot bắn
Nhóm: e – ui  Nhóm: ee – ea – e
spend spent spent tiêu xài meet met met gặp
smell* smelt smelt ngửi bleed bled bled chảy máu
build built built xây dựng breed bred bred nuôi
send sent sent gửi đi feed fed fed cho ăn
lend lent lent cho mượn lead led led dẫn dắt
spell spelt spelt đánh vần Nhóm: ew – own
Nhóm:  ought/ aught blow blew blown thổi
bring brought brought mang draw drew drawn vẽ
buy bought bought mua fly flew flown bay
catch caught caught bắt được grow grew grown mọc
fight fought fought đánh nhau know knew known biết
teach taught taught dạy throw threw thrown ném
think thought thought suy nghĩ Nhóm: en/ne
Nhóm: eep – ept – ept beat beat beaten đánh đập
sleep slept slept ngủ bite bit bitten cắn
sweep swept swept quét choose chose chosen chọn lựa
keep kept kept giữ do did done làm
Nhóm: oke – oken  eat ate eaten  ăn
awake awoke awoken thức dậy fall fell fallen té xuống
break broke broken làm vỡ forget forgot forgot(ten) quên
freeze froze frozen đông lạnh forgive forgave forgiven tha thứ
speak spoke spoken nói get got got(ten) đạt được
wake woke woken đánh thức give gave given cho
Nhóm ome – ame – ome Nhóm ay – aid – aid
become became become trở nên lay laid laid đặt, để
come came come đến pay paid paid trả tiền
overcome overcame overcome vượt qua say said said nói

2. Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh rút gọn

Lưu ngay bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh rút gọn để “nghiền ngẫm” mỗi ngày, giúp bạn ghi nhớ được chúng dễ dàng hơn.

 

V1 V2 V3 Ý nghĩa
arise arose arisen phát sinh
awake awoke awoken đánh thức, thức
be was/ were been thì, là, bị, ở
bear bore borne mang, chịu đựng
become became become trở nên
befall befell befallen xảy đến
begin began begun bắt đầu
behold beheld beheld ngắm nhìn
cast cast cast ném, tung
catch caught caught bắt, chụp
choose chose chosen chọn, lựa
cleave clove/ cleft/ cleaved cloven/ cleft/ cleaved chẻ, tách hai
cleave clave cleaved dính chặt
come came come đến, đi đến
cost cost cost có giá là
cut cut cut cắn, chặt
ive dove/ dived dived lặn, lao xuống
draw drew drawn vẽ, kéo
dream dreamt/ dreamed dreamt/ dreamed mơ thấy
drink drank drunk uống
drive drove driven lái xe
dwell dwelt dwelt trú ngụ, ở
eat ate eaten ăn
fall fell fallen ngã, rơi
feed fed fed cho ăn, ăn, nuôi
feel felt felt cảm thấy
fight fought fought chiến đấu
find found found tìm thấy, thấy
flee fled fled chạy trốn
fling flung flung tung; quang
fly flew flown bay
get got got/ gotten có được
give gave given cho
go went gone đi
hear heard heard nghe
heave hove/ heaved hove/ heaved trục lên
hide hid hidden giấu, trốn, nấp
hit hit hit đụng
hurt hurt hurt làm đau
input input input đưa vào (máy điện toán)
inset inset inset dát, ghép
keep kept kept giữ
kneel knelt/ kneeled knelt/ kneeled quỳ
knit knit/ knitted knit/ knitted đan
know knew known biết, quen biết
lay laid laid đặt, để
lead led led dẫn dắt, lãnh đạo
leap leapt leapt nhảy, nhảy qua
learn learnt/ learned learnt/ learned học, được biết
leave left left ra đi, để lại
lend lent lent cho mượn (vay)
let let let cho phép, để cho
lie lay lain nằm
light lit/ lighted lit/ lighted thắp sáng
lose lost lost làm mất, mất
make made made chế tạo, sản xuất
mean meant meant có nghĩa là
meet met met gặp mặt
mislay mislaid mislaid để lạc mất
misread misread misread đọc sai
misspell misspelt misspelt viết sai chính tả
mistake mistook mistaken phạm lỗi, lầm lẫn
overcome overcame overcome khắc phục
overeat overate overeaten ăn quá nhiều
overhang overhung overhung nhô lên trên, treo lơ lửng
overhear overheard overheard nghe trộm
overlay overlaid overlaid phủ lên
pay paid paid trả (tiền)
prove proved proven/ proved chứng minh (tỏ)
put put put đặt; để
read read   read đọc
rebuild rebuilt rebuilt xây dựng lại
redo redid redone làm lại
remake remade remade làm lại; chế tạo lại
rend rent rent toạc ra; xé
repay repaid repaid hoàn tiền lại
saw sawed sawn cưa
say said said nói
see saw seen nhìn thấy
seek sought sought tìm kiếm
sell sold sold bán
take took taken cầm ; lấy
teach taught taught dạy ; giảng dạy
tear tore torn xé; rách
tell told told kể ; bảo
think thought thought suy nghĩ
throw threw thrown ném ; liệng
thrust thrust thrust thọc ;nhấn
unwind unwound unwound tháo ra
uphold upheld upheld ủng hộ
upset upset upset đánh đổ; lật đổ
wake woke/ waked woken/ waked thức giấc
waylay waylaid waylaid mai phục
wear wore worn mặc
wet wet / wetted wet / wetted làm ướt
win won won thắng ; chiến thắng
wind wound wound quấn

Lưu ý khi chọn gia sư tiếng Anh

Để lựa chọn gia sư tiếng Anh phù hợp với con, các bậc phụ huynh cần lưu ý những điều sau:

cách học động từ bất quy tắc tiếng Anh

1. Xác định được mục đích tìm gia sư tiếng Anh

Bạn nhận thấy con mình đang yếu kém môn học nào, lĩnh vực nào, bạn mong muốn con được học cùng gia sư như thế nào, dạy con từ những kiến thức cơ bản để con lấy lại những kiến thức gốc đã mất hay là dạy con nâng cao để con thi vào lớp chuyên,…Tất cả những điều này chung quy lại đều là mục đích bạn đang tìm gia sư tiếng Anh phù hợp cho con của mình. Chính vì thế, trước khi tìm gia sư tiếng Anh, hãy xác định được mục đích của bạn cũng như nhu cầu học của con như thế nào.

2. Xác định đúng điểm xuất phát của con

Việc xác định được mức độ kiến thức hiện tại của con sẽ giúp các bậc phụ huynh tìm đúng gia sư tiếng Anh phù hợp cho các con. Đơn giản, nếu con bạn cần một gia sư tiếng Anh có thể dạy con từ cơ bản đến nâng cao, lấy lại những kiến thức mà con đã bị hỏng, con bạn có xuất phát điểm kiến thức khá thấp thì nên tìm cho con gia sư là giáo viên.

Bởi gia sư tiếng Anh là giáo viên thường có chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm tốt để giúp các em nhanh chóng chóng tiến bộ trong thời gian ngắn.

Ngược lại, đối với những em học sinh cần mở rộng kiến thức, học với tâm lý thoải mái, con đã có một nền tảng kiến thức ổn định thì việc học cùng với gia sư tiếng Anh là các bạn sinh viên giỏi chính là sự lựa chọn tốt nhất.

3. Chú ý đến thời gian học và kinh phí

Việc tìm gia sư tiếng Anh cho con của mình là sự đầu tư sáng suốt để con có thể nhanh chóng tiến bộ chỉ trong một thời gian ngắn. Nói như vậy không có nghĩa là các bậc phụ huynh không quan tâm đến chi phí trong quá trình tìm gia sư.

Việc xác định được kinh phí của gia đình sẽ giúp các bậc phụ huynh cân nhắc được việc lựa chọn gia sư tiếng Anh phù hợp. Theo đó, nếu chọn gia sư là sinh viên, các bậc phụ huynh sẽ tiết kiệm được một mức chi phí đáng kể so với việc lựa chọn gia sư là giáo viên.

4. Thống nhất thời gian học và cách quản lý học sinh

Sẽ dễ dàng hơn nếu các phụ huynh và gia sư tiếng Anh cùng nhau thống nhất thời gian học cũng như cách quản lý các em học sinh để quá trình học của các em thực sự có hiệu quả, để sự đầu tư của các phụ huynh thực sự có kết quả như mong muốn.

Học tiếng anh nhanh chóng – hiệu quả cùng gia sư tiếng Anh tại Times Edu

Để giúp con sở hữu một nền tảng tiếng Anh tốt nhất, hiện nay các bậc phụ huynh thường ưu tiên lựa chọn hình thức học gia sư tiếng Anh bởi sự tiện lợi mà nó mang lại. Nếu các bậc phụ huynh có đang đi tìm một đơn vị cung cấp gia sư tiếng Anh uy tín cho con thì Times Edu là một sự lựa chọn hoàn hảo.

cách học động từ bất quy tắc tiếng Anh

1. Đội ngũ gia sư có đầy đủ các chứng chỉ chuyên môn

Để đảm bảo yêu cầu về kiến thức chuẩn, toàn bộ đội ngũ giáo viên tiếng Anh tại Times Edu đều có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên, TOEFL> 100, TOEIC > 900,…. Không những vậy, đội ngũ gia sư tại Times Edu đều được tuyển chọn khắt khe qua nhiều vòng từ chuyên môn đến kỹ năng nghiệp vụ đảm bảo đầy đủ các yếu tố để phục vụ tốt nhất cho việc dạy và học đạt hiệu quả cao.

2. Có cam kết chất lượng

Times Edu sẵn sàng cam kết chất lượng đầu ra đạt hiệu quả 300% chỉ sau 36 buổi học. Đồng thời cam kết cải thiện trên 80% điểm số hiện tại trên lớp của các bạn học sinh, giúp các bạn có được nền tảng kiến thức tiếng Anh tốt nhất để tham gia tốt các tiết học và các hoạt động tiếng Anh trên trường.

3. Miễn phí tài liệu và giáo trình

Toàn bộ tài liệu và giáo trình trong suốt quá trình học đều được Times Edu chuẩn bị đầy đủ mà các bậc phụ huynh không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào nữa. Hãy đầu tư cho con ngay hôm nay để chuẩn bị tốt nhất hành trang kiến thức cho con. Đội ngũ gia sư tiếng Anh tại Times Edu sẵn sàng đồng hành cùng các bậc phụ huynh và học sinh trên hành trình chinh phục tiếng Anh.

4. Thường xuyên trao đổi tình hình với phụ huynh

Gia sư tiếng Anh tại Times Edu luôn tận tình với công việc, thường xuyên trao đổi tình hình học tập cũng như các vấn đề có liên quan đến học sinh sau mỗi buổi học. Phân tích những điểm mạnh và những điểm yếu của học sinh, đề xuất những phương án cải thiện, kết hợp cùng phụ huynh để đảm bảo kết quả học tập cao nhất cho các bạn.

5. Toàn bộ gia sư được tiêm đầy đủ vacxin Covid-19

Việc toàn bộ gia sư tiếng Anh tại Times Edu được tiêm đầy đủ vacxin Covid-19 sẽ đảm bảo an toàn cho phụ huynh, học sinh trong suốt quá trình gia sư đến nhà giảng dạy. An toàn và hiệu quả luôn là phương châm được Times Edu đặt lên hàng đầu. 

6. Được kiểm tra trình độ đầu vào

Đến với Times Edu, các bạn học sinh sẽ được kiểm tra trình độ đầu vào, sau đó các chuyên gia sẽ lên lộ trình và phương pháp học phù hợp. Quá trình xếp lớp sẽ diễn ra từ 3-5 ngày và sau đó các bạn có thể bắt đầu lộ trình học gia sư tiếng Anh của mình.

Các bậc phụ huynh hãy yên tâm để đội ngũ gia sư tiếng Anh tại Times Edu đồng hành cùng con trên hành trình chinh phục tiếng Anh. Học tiếng Anh không khó, quan trọng là đúng phương pháp và có người đồng hành cùng con. 

Công ty TNHH Times Edu

Địa chỉ: 

Hà Nội: 115 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thành phố Hồ Chí Minh: Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh.

Website: https://giasutienganhhanoi.com/

Fanpage: http://fb.com/TimesEduEnglish

Hotline: 0362.038.998

Xem thêm: Hướng dẫn cách tự học IELTS 5.0 đạt hiệu quả cao nhất 2022

 

Times Edu 

Fanpage: Times Edu

Website: https://giasutienganhhanoi.com/

Tel: 0362038998

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Orange Space, 8 P. Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của Times Edu?


  CÓ THẺ BẠN QUAN TÂM

  349.000 

  SAT (Scholastic Aptitude Test)

  Sách Digital SAT Practice Questions 2024

  349.000 
  299.000 
  299.000 

  Sách Cambridge Primary Stage 3

  Sách Cambridge Primary Global Perspectives 3

  299.000 
  299.000 
  -20%
  592.296 
  XEM THÊM

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   This will close in 0 seconds