TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ MỞ
Gọi để có thông tin chi tiết
x

Trọn bộ kiến thức Tiếng Anh trong kinh doanh

Trọn bộ kiến thức Tiếng Anh trong kinh doanh

Tiếng Anh là kỹ năng bắt buộc trong nhiều ngành nghề hiện nay, đặc biệt là các ngành nghề yêu cầu khả năng chuyên môn ngoại ngữ cao, cần tiếp xúc với môi trường nước ngoài, với những biến đổi mang tính toàn cầu. Trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và yêu cầu cao, kỹ năng Tiếng Anh cũng ngày càng yêu cầu cao hơn, bắt buộc các ứng viên hoặc chủ doanh nghiệp phải sở hữu kỹ năng này để có thể tốt hơn trong việc mở rộng các mô hình kinh doanh hoặc tiếp cận với các thị trường nước ngoài rộng lớn.

Trong bài viết dưới đây, Times Edu sẽ đem lại cho các anh/chị bộ tài liệu kiến thức Tiếng Anh được sử dụng thường xuyên trong kinh doanh.

Xem thêm: Tìm giáo viên Tiếng Anh giao tiếp giỏi

Tại sao cần sở hữu Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh?

Như đã nhắc đến ở trên, Tiếng Anh giao tiếp hiện nay không phải là kỹ năng “có cũng được mà không có cũng chẳng sao”, mà đã trở thành kỹ năng “bắt buộc”, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh khi Việt Nam có nền kinh tế ngày càng mở cửa và thị trường kinh doanh ngày càng nhiều khách hàng nước ngoài tại Việt Nam; thậm chí thị trường nước ngoài cũng ngày càng màu mỡ và trở thành điểm đến được nhiều doanh nghiệp quan tâm trong thời gian gần đây. Vậy sở hữu Tiếng Anh giao tiếp sẽ đem lại những lợi ích gì cho ứng viên cũng như doanh nghiệp:

Nâng cao thu nhập và cơ hội việc làm

Hiện nay, đa phần các cơ hội công việc có mức lương cao đều yêu cầu sở hữu kỹ năng ngoại ngữ, đặc biệt là khả năng giao tiếp. Vậy kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh sẽ giúp các bạn ứng viên có nhiều cơ hội việc làm với mức lương cao hơn rất nhiều so với các công việc khác. Đặc biệt, khi bạn sở hữu kỹ năng ngoại ngữ Tiếng Anh giao tiếp đủ tốt và đủ chuyên nghiệp, bạn thậm chí có thể ứng tuyển các vị trí của các tập đoàn, công ty đa quốc gia hoặc các công ty nước ngoài.

Ngoài công việc chính thức, nhiều ứng viên có kỹ năng Tiếng Anh cũng có thể sử dụng Tiếng Anh để kiếm thêm thu nhập từ các nguồn khác như làm thêm tại các công ty, tập đoàn nước ngoài hoặc các công việc yêu cầu sở hữu khả năng Tiếng Anh khác, …

Trọn bộ kiến thức Tiếng Anh trong kinh doanh

Mở rộng thị trường kinh doanh 

Đối với các chủ doanh nghiệp, thị trường nước ngoài luôn là điểm đến lý tưởng và là thị trường màu mỡ cho nhiều mặt hàng kinh doanh khác nhau. Và dù cho điểm đến mà doanh nghiệp mong muốn là thị trường nào thì kỹ năng Tiếng Anh luôn là ngôn ngữ được lựa chọn nhiều nhất và là ngôn ngữ sử dụng chung dành cho nhiều chủ doanh nghiệp giữa các quốc gia.

Tiếng Anh càng tốt, sẽ càng giúp các doanh nghiệp tiếp cận được nhiều thị trường, nhiều mô hình kinh doanh rộng mở hơn. Điều này chắc chắn đem lại cho doanh nghiệp nhiều cơ hội kinh doanh rộng mở, tăng nguồn thu và mở rộng quy mô.

Nâng cao trình độ chuyên môn

Trình độ chuyên môn giỏi luôn là điểm cộng trong mắt nhà tuyển dụng, nhưng chưa đủ. Trình độ chuyên môn luôn cần phải được cập nhật và trau dồi thường xuyên. Khi bạn sở hữu kỹ năng Tiếng Anh, bạn có thể cập nhật những kiến thức chuyên môn mới nhất trên thế giới và có thể ứng dụng thực tiễn giúp trình độ chuyên môn của bạn tăng cao, có nhiều cơ hội thăng tiến và tăng thu nhập hơn.

Đặc biệt, Tiếng Anh giúp bạn thu thập được nhiều nguồn thông tin và dữ liệu hữu ích, sử dụng được nhiều công cụ hỗ trợ, công cụ AI, công nghệ tiên tiến, giúp bạn có thể hoàn thành công việc được giao một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Truy tìm công thức học Tiếng Anh trong kinh doanh

Tại sao phải học Tiếng Anh? Học Tiếng Anh giúp mình những gì trong kinh doanh? Mình cần tập trung học kỹ năng nào để có cơ hội thăng tiến cao và nhanh nhất trong kinh doanh? – Đây là những câu hỏi bạn cần đặt cho bản thân mình khi bắt đầu học Tiếng Anh trong kinh doanh.

Chỉ khi bản thân xác định được mục tiêu, lý do, phương thức học tập thì chúng ta mới có thể có lộ trình học tập và tiến bộ chắc chắn. Khi xác định được những kiến thức mình cần học, thì bạn cũng có thể tự xây dựng cho mình một lộ trình học tập phù hợp với bản thân nhất. Trong quá trình học tập, chắc chắn bạn sẽ phát hiện ra mình cần phải học nhiều kiến thức hơn nữa, và đôi khi sẽ gặp tình trạng những kiến thức đã học nhưng không áp dụng được, hoặc không thể ghi nhớ những kiến thức đã học.

Vậy nên, để quá trình học tập hiệu quả và nhanh chóng, Times Edu đưa ra lời khuyên cho các bạn: hãy chọn cho mình một người hướng dẫn để cùng đồng hành trong quá trình học tập và không lãng phí thời gian, có thể cùng chia sẻ những khúc mắc hay khó khăn trong quá trình học tập.

Trọn bộ kiến thức Tiếng Anh trong kinh doanh

Từ vựng Tiếng Anh sử dụng trong kinh doanh

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Company /ˈkʌmpəni/ Công ty
Enterprise /ˈentəpraɪz/ Tổ chức kinh doanh, xí nghiệp, hãng
Corporation /ˌkɔːpəˈreɪʃn/ Tập đoàn
Joint stock company /ˌdʒɔɪnt ˈstɒk kʌmpəni/ Công ty cổ phần/CTCP
Limited company /ˌlɪmɪtɪd ˈkʌmpəni/ Công ty trách nhiệm hữu hạn
Holding company /ˈhəʊldɪŋ ˈkʌmpəni/ Công ty mẹ
State-owned enterprise /steɪt əʊn ˈentəpraɪz/ Công ty của nhà nước
Subsidiary /səbˈsɪdiəri./ Công ty con
Joint venture company /ˌdʒɔɪnt ˈventʃə(r)/ Công ty liên doanh
Private company /ˈpraɪvət ˈkʌmpəni/ Công ty cá nhân, tư nhân
Director /dəˈrektə(r)/ Giám đốc
Deputy/Vice director /ˈdepjuti /vaɪs dəˈrektə(r)/ Phó giám đốc
Chief Executive Officer /ˌtʃiːf ɪɡˌzekjətɪv ˈɒfɪsə(r)/ Giám đốc điều hành
Chief Financial Officer /ˌtʃiːf faɪˌnænʃl ˈɒfɪsə(r)/ Giám đốc tài chính
Supervisor /ˈsuːpəvaɪzə(r)/ Người giám sát
Clerk/ secretary /klɑːk/ ˈsekrətri/ Thư ký
Representative /ˌreprɪˈzentətɪv/ Người đại diện
Chief Information Officer /ˌtʃiːf ˌɪnfəˈmeɪʃn ˈɒfɪsə(r)/ Giám đốc bộ phận thông tin
Manager /ˈmænɪdʒə(r)/ Quản lý
The Board of Directors /ðə bɔːd əv dəˈrektə(r)/ Hội đồng quản trị
Founder /ˈfaʊndə(r)/ Người sáng lập
Employer /ɪmˈplɔɪə(r)/ Người sử dụng lao động
Employee /ɪmˈplɔɪiː/ Nhân viên/người lao động
Head of department /hed əv dɪˈpɑːtmənt/ Vị trí trưởng phòng
Deputy of department /ˈdepjuti əv dɪˈpɑːtmənt/ Phó trưởng phòng
Human Resource Department /‘hju:mən ri’sɔ:s dɪˈpɑːrt.mənt/ Phòng Nhân sự
Marketing Department /‘ma:kitiη dɪˈpɑːrt.mənt/ Phòng tiếp thị – Marketing
Sales Department /seil dɪˈpɑːrt.mənt/ Phòng Kinh doanh
Public Relations Department  /ˌpʌb.lɪk rɪˈleɪ.ʃənz dɪˈpɑːrt.mənt/ Phòng Quan hệ công chúng
Administration Department /ədˌmɪn.əˈstreɪ.ʃən dɪˈpɑːrt.mənt/ Phòng Hành chính
Accounting Department /ə’kauntiη dɪˈpɑːrt.mənt/ Phòng Kế toán
International Relations Department /,intə’næ∫ənl rɪ.ˈleɪ.ʃən dɪˈpɑːrt.mənt/ Phòng ban bộ phận quan hệ quốc tế
Customer Service Department /‘kʌstəmə ‘sə:vis dɪˈpɑːrt.mənt/ Phòng Chăm sóc khách hàng
Information Technology Department /,infə’mei∫n tek’nɔlədʒi dɪˈpɑːrt.mənt/ Phòng Công nghệ và thông tin
Audit Department /‘ɔ:dit dɪˈpɑːrt.mənt/ Phòng Kiểm toán
Brand /brænd/ Nhãn hàng/thương hiệu
Negotiation /nɪˌgəʊʃɪˈeɪʃən/ Đàm phán hoặc thương lượng
Account holder /əˈkaʊnt ˈhəʊldə/ Chủ nhân của tài khoản
Discount /ˈdɪskaʊnt/ Giảm giá, chiết khấu
Favorable offer  /ˈfeɪvərəbl ˈɒfə/ Giá hời, ưu đãi
Claim /kleɪm/ Khiếu nại bồi thường
Grand sale /grænd seɪl/ Giảm giá mạnh, đại hạ giá
Proposal  /prəˈpəʊzəl/ Đề xuất
Tax /tæks/ Thuế
Stock /stɒk/ Vốn
Conversion /kənˈvɜːʃən/ Chuyển đổi tiền/chứng khoán
Charge card /ʧɑːʤ kɑːd/ Thẻ thanh toán
Debt /dɛt/ Khoản nợ
Discount /ˈdɪskaʊnt/ Chiết khấu
Commission /kəˈmɪʃən/ Tiền hoa hồng
Earnest money /ɜːnɪst ˈmʌni/ Tiền đặt cọc
Foreign currency /ˈfɒrɪn ˈkʌrənsi/ Ngoại tệ
Fund /fʌnd/ Quỹ
Transfer /trænsˈfɜː/ Chuyển khoản
Turnover /ˈtɜːnˌəʊvə/ Doanh số, doanh thu
Bankrupt bust /ˈbæŋkrʌpt bʌst/ Vỡ nợ, phá sản
Business /ˈbɪznɪs/ Kinh doanh
Customer /ˈkʌstəmə/ Khách hàng
Bargain /ˈbɑːgɪn/ Mặc cả
Cooperation /kəʊˌɒpəˈreɪʃən/ Hợp tác
Sale /seɪl/ Bán hàng
Interest rate /ˈɪntrɪst reɪt/ Lãi suất
Transaction /trænˈzækʃn/ Giao dịch
Transfer /ˈtrænsfə/ Chuyển khoản

Trọn bộ kiến thức Tiếng Anh trong kinh doanh

Một số từ vựng Tiếng Anh thường xuyên viết tắt trong kinh doanh

Từ viết tắt Viết đầy đủ Nghĩa
B2B  business to business Loại hình kinh doanh giữa các công ty
B2C business to consumer  Loại hình kinh doanh giữa công ty và người dùng cuối cùng
EXP  export Xuất khẩu
R&D Research and Development Nghiên cứu và phát triển
BL  Bill of lading Vận đơn đường biển
ROS Return on Sales Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
ROI Return on Investment Tỷ suất hoàn vốn
P&L Profit and Loss Lợi nhuận và thua lỗ
IPO Initial Public Offering Chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng
LC Letter of credit Thư tín dụng
NDA Non-disclosure Agreement Thỏa thuận không tiết lộ thông tin
SCM Supply Chain Management Quản lý chuỗi cung ứng
IR interest rate Lãi suất
AWB Airway Bill Vận đơn hàng không

Học giao tiếp Tiếng Anh ở đâu uy tín, chất lượng cao? 

Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với Times Edu – trung tâm đào tạo uy tín hàng đầu về Tiếng Anh giao tiếp và các chương trình học chuyên sâu. Chúng tôi tự hào giới thiệu chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa, giúp học sinh phát triển toàn diện và đạt được thành tích tốt nhất trong học tập.

Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và sự tận tâm, chúng tôi cam kết đưa ra phương pháp giảng dạy tối ưu, tập trung vào nhu cầu riêng của từng học sinh. 

Tại Times Edu, chúng tôi sử dụng tài liệu học tập đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng với việc sử dụng công nghệ hiện đại, giúp các em học sinh tăng cường khả năng ghi nhớ và hiểu bài học.

Đặc biệt, chương trình đào tạo cá nhân hoá tại Times Edu còn giúp các em phát triển các kỹ năng mềm như tự tin giao tiếp, khả năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và tinh thần độc lập.

Hãy đến với Times Edu và trải nghiệm chương trình đào tạo theo phương pháp cá nhân hóa của chúng tôi để học tập hiệu quả và đạt được thành tích tốt nhất!

Times Edu 

Fanpage: Times Edu

Website: https://giasutienganhhanoi.com/ 

Tel: 0362038998

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Orange Space, 8 P. Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Times Edu 

Fanpage: Times Edu

Website: https://giasutienganhhanoi.com/

Tel: 0362038998

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Orange Space, 8 P. Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của Times Edu?


  CÓ THẺ BẠN QUAN TÂM

  -20%
  592.296 
  -20%
  881.360 
  -20%
  782.000 
  -19%
  856.032 
  -20%
  567.456 
  -20%
  1.018.072 
  -20%
  567.456 
  1.070.650 
  XEM THÊM

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *